Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук КОВАЛЮК ОКСАНИ МИХАЙЛІВНИ на тему «УПРАВЛІННЯ ДІЯЛЬНІСТЮ КЕРІВНИКІВ ДОШКІЛЬНИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ НА ЗАСАДАХ ЗДОРОВ’ЯЗБЕРЕЖУВАЛЬНИХ ТЕХНОЛОГІЙ»