Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук Михасюк Оксани Костянтинівни на тему «РОЗВИТОК СИСТЕМИ ГРОМАДСЬКО-ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ В ЗАГАЛЬНООСВІТНЬОМУ НАВЧАЛЬНОМУ ЗАКЛАДІ»