Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук Тарасюк Ірини Володимирівни на тему«ПІДГОТОВКА ФАХІВЦІВ ХАРЧОВОЇ І ПЕРЕРОБНОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ В ПРОФЕСІЙНИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ ЗАХІДНИХ ОБЛАСТЕЙ УКРАЇНИ (ДРУГА ПОЛОВИНА ХХ – ПОЧАТОК ХХІ»