Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних Шевчук Марини Олександрівнани тему «УПРАВЛІННЯ ПРОЦЕСОМ ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНІХ ВЧИТЕЛІВ МУЗИКИ ЗАСОБАМИ ПЕДАГОГІЧНОГО ПРОЕКТУВАННЯ» за спеціальністю 13.00.06