Electronic Journal “The Theory and Methods of Educational Management”, Edition 1 (15) (2015)

Universal Decimal Classification (U.D.C.) 37.013(05)

ISSN 2310-2411

Professional registration in the Higher Attestation Commission of Ukraine (HAC):
the Resolution of HAC of Ukraine № 1081 of september 29, 2014.

Included in the List of Journals in Education Science by the Resolution
of the Presidium of HAC of Ukraine of september 29, 2014 № 1081

Approved by the Academic Council of the State Higher Educational
Establishment "University of Educational Management"

CONTENTS:

Е. ЧЕРНИШОВА   ОСОБЛИВОСТІ РОЗВИТКУ НЕПЕРЕРВНОЇ ОСВІТИ ДОРОСЛИХ В ЕСТОНІЇ

В. МАСЛОВ        УПРАВЛІНСЬКЕ РІШЕННЯ В СИСТЕМІ КЕРІВНИЦТВА ЗАГАЛЬНООСВІТНІХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ

О. БОНДАРЧУК, Н. ПІНЧУК  ТЕХНОЛОГІЯ ПСИХОЛОГІЧНОЇ ПІДГОТОВКИ КЕРІВНИКІВ ОСВІТНІХ ОРГАНІЗАЦІЙ ДО ДІЯЛЬНОСТІ В УМОВАХ ЗМІН У СИСТЕМІ ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ ПЕДАГОГІЧНОЇ ОСВІТИ

А. ХАРКІВСЬКА         УПРАВЛІННЯ АСИСТЕНТСЬКОЮ ПРАКТИКОЮ – НАЙВАЖЛИВІШИЙ ЕТАП ПРАКТИЧНОЇ ПІДГОТОВКИ МАГІСТРІВ

Г. ІВАНЮК         ОРГАНІЗАЦІЙНІ АСПЕКТИ ПІДГОТОВКИ ВЧИТЕЛЯ СІЛЬСЬКОЇ ШКОЛИ В КОНТЕКСТІ СТАНОВЛЕННЯ СИСТЕМИ ОСВІТИ УКРАЇНИ

В. УЛЬЯНОВА   ТЕХНОЛОГІЯ ВИКОРИСТАННЯ СИСТЕМИ АДАПТИВНОГО УПРАВЛІННЯ ЯКІСТЮ МУЗИЧНОЇ ОСВІТИ У ПЕДАГОГІЧНОМУ ВИЩОМУ НАВЧАЛЬНОМУ ЗАКЛАДІ

О. ВОЛЯРСЬКА УПРАВЛІННЯ РОЗВИТКОМ НАУКОВО-МЕТОДИЧНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ ФАХІВЦІВ НАВЧАЛЬНИХ ПІДРОЗДІЛІВ ПІДПРИЄМСТВ, ОРГАНІЗАЦІЙ, УСТАНОВ

О. БАНІТ   СУЧАСНІ ВИМОГИ ДО ПРОГРАМНО-МЕТОДИЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ВНУТРІШНЬОФІРМОВОГО УПРАВЛІННЯ ОСВІТОЮ ПЕРСОНАЛУ

А. ЧАЛА    УПРАВЛІННЯ ФОРМУВАННЯМ КЛЮЧОВИХ КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ СТУДЕНТІВ ПРИ ВИВЧЕННІ СУЧАСНОЇ УКРАЇНСЬКОЇ ЛІТЕРАТУРНОЇ МОВИ НА ПРИКЛАДАХ ВИКОРИСТАННЯ ІНФОРМАЦІЙНО-КОМУНІКАТИВНИХ ТЕХНОЛОГІЙ ТА ІНТЕРАКТИВНИХ ФОРМ РОБОТИ

Л. ПРИТУЛЯК   УПРАВЛІННЯ РОЗВИТКОМ ФОРМ ТА МЕТОДІВ ПРОФЕСІЙНОГО ЗАОХОЧЕННЯ ФАХІВЦІВ ДОШКІЛЬНОГО ПРОФІЛЮ ДО САМОВДОСКОНАЛЕННЯ (1953 – 1985 РР.)

С. КАСЬЯН        ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ УПРАВЛІННЯ ВИЩИМ НАВЧАЛЬНИМ ЗАКЛАДОМ СИСТЕМИ ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ ПЕДАГОГІЧНОЇ ОСВІТИ

Л. ЗОЛОКОТСЬКА     ФІНАНСОВА ДІЯЛЬНІСТЬ ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ: АСПЕКТИ, ПРИНЦИПИ, ФУНКЦІЇ, БЮДЖЕТНИЙ ОБЛІК

Т. КРАВЧИНСЬКА      МОДЕЛЬ УПРАВЛІННЯ ФОРМУВАННЯМ МОТИВАЦІЇ ПРОФЕСІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПЕДАГОГІЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ ДОШКІЛЬНИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ

А. САРКІСОВА  МОДЕЛІ ЦІЛЕЙ ТА ЗМІСТУ НАВЧАННЯ ЯК БАЗОВА ОСНОВА З УПРАВЛІННЯ ТА КОНТРОЛЮ ЗАСВОЄННЯ ПРОФЕСІЙНИХ ЗНАНЬ ТА УМІНЬ З ДИСЦИПЛІНИ «БУДОВА ТА ЕКСПЛУАТАЦІЯ ПАСАЖИРСЬКОГО ВАГОНА» У МАЙБУТНІХ ПРОВІДНИКІВ МІЖНАРОДНОГО СПОЛУЧЕННЯ

N. SVERDLYK THE CONTENT AND FORM OF PSYCHO-PEDAGOGICAL SUPPORT MANAGEMENT ACTIVITIES METHODIST DISTRICT EDUCATION DEPARTMENT FOR THE IMPLEMENTATION OF HEALTH SAVING TECHNOLOGIES IN EDUCATIONAL INSTITUTIONS (METHODOLOGICAL SUPPORT FOR HEALTH SAVING TECHNOLOGIES IN EDUCATIONAL INSTITUTIONS)

О. ІСАЄНКО      МОДЕЛЮВАННЯ ЗАХИСТУ ПРАВ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ

К. ДМИТРЕНКО УПРАВЛІННЯ РЕАЛІЗАЦІЄЮ МОДЕЛІ ФОРМУВАННЯ ГОТОВНОСТІ МАЙБУТНІХ СОЦІАЛЬНИХ ПЕДАГОГІВ ДО ПРОФЕСІЙНОЇ КОМУНІКАЦІЇ У ПРОЦЕСІ ПЕДАГОГІЧНИХ ПРАКТИК

М. МОРОЗОВА  ОСОБЛИВОСТІ УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ У ВИЩОМУ НАВЧАЛЬНОМУ ЗАКЛАДІ