ELECTRONIC JOURNAL “THE THEORY AND METHODS OF EDUCATIONAL MANAGEMENT”, EDITION 1(19) (2017)

Universal Decimal Classification (U.D.C.) 37.013(05)

ISSN 2310-2411

Professional registration in the Higher Attestation Commission of Ukraine (HAC): the Resolution of HAC of Ukraine № 1081 of September 29, 2014.

Included in the List of Journals in Education Science by the Resolution of the Presidium of HAC of Ukraine September 29, 2014 of № 1081

Approved by the Academic Council of the State Higher Educational Establishment "University of Educational Management"

(Record № 5, 21 June, 2017)

CONTENTS:

Алейнікова О. В.   ПЕРСПЕКТИВИ ПРОЕКТНОГО УПРАВЛІННЯ ІННОВАЦІЙНИМ РОЗВИТКОМ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИХ САМООРГАНІЗОВАНИХ СИСТЕМ

Ануфрієва О. Л., Жуковська С. А., Снісаренко О. С.   СИСТЕМА ПРАКТИК У ПІДГОТОВЦІ ЗДОБУВАЧІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ НАУКОВОГО СТУПЕНЯ «ДОКТОР ФІЛОСОФІЇ»

Гоменюк Д. В.  Інформатизація управління професійно-технічним навчальним закладом

Дубініна О. В.   ЗНАЧЕННЯ ІНФОРМАЦІЙНИХ СИСТЕМ ТА ТЕХНОЛОГІЙ У ПРОЦЕСІ ПІДГОТОВКИ ФАХІВЦЯ НОВОГО ПРОФІЛЮ – ПРОЕКТ-МЕНЕДЖЕРА (КЕРІВНИКА ПРОЕКТІВ ТА ПРОГРАМ)

Івкін В. М., Наливайко Г. М.   ОСОБЛИВОСТІ ДІЯЛЬНОСТІ ОСВІТНІХ ОРГАНІЗАЦІЙ В УМОВАХ СУСПІЛЬНИХ ТРАНСФОРМАЦІЙ

Карташов Є. Г.   ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЯ ВЛАДИ, ОСВІТИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ РЕГІОНАЛЬНИХ СТРАТЕГІЙ (НА ПРИКЛАДІ КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ, УКРАЇНА, ТА МАЗОВЕЦЬКОГО ВОЄВОДСТВА, ПОЛЬЩА)

Кириченко М. О.   ЗРОСТАННЯ РОЛІ ПРАВОВОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ КЕРІВНИКІВ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ З РОЗВИТКОМ ДЕМОКРАТИЗАЦІЇ УПРАВЛІННЯ ОСВІТОЮ

Коробко Н. В.   ОСОБЛИВОСТІ ІНШОМОВНОЇ ПІДГОТОВКИ ЗДОБУВАЧІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ НАУКОВОГО СТУПЕНЯ «ДОКТОР ФІЛОСОФІЇ»

Косенчук О. Г.   ОСОБЛИВОСТІ РОБОТИ СОЦІАЛЬНОГО ПЕДАГОГА З ДІТЬМИ ТА СІМ'ЯМИ, ЩО ОПИНИЛИСЯ У СКЛАДНИХ ЖИТТЄВИХ ОБСТАВИНАХ ВНАСЛІДОК ВІЙСЬКОВИХ КОНФЛІКТІВ

Лісова Н. І.   ПІДГОТОВКА ПЕДАГОГІЧНИХ КАДРІВ ДО ПРОВЕДЕННЯ МОНІТОРИНГУ ЯКОСТІ ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ В УМОВАХ ДЕРЖАВНО-ГРОМАДСЬКОГО УПРАВЛІННЯ

Маслов В. І., Ситар І. В.   СТАНОВЛЕННЯ ТЕОРІЇ ТА ТЕХНОЛОГІЙ НАУКОВОГО УПРАВЛІННЯ ЗАГАЛЬНООСВІТНІМИ НАВЧАЛЬНИМИ ЗАКЛАДАМИ (1991–2000 РР.)

Махновець Ю. А.   ПРОФЕСІЙНИЙ РОЗВИТОК ВЧИТЕЛІВ ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ В СИСТЕМІ РОБОТИ МЕТОДИЧНОГО ОБ'ЄДНАННЯ

Мосюра А. І.   МАРКЕТИНГОВІ ТЕХНОЛОГІЇ В УПРАВЛІННІ ЗАГАЛЬНООСВІТНІМ НАВЧАЛЬНИМ ЗАКЛАДОМ

Отамась І. Г.   ВПЛИВ ЮНЕСКО НА РОЗВИТОК ОСВІТИ В УКРАЇНІ

Самойленко О. О., Іващенко М. М.   РОЗВИТОК ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ У ПЕДАГОГІЧНІЙ ТЕОРІЇ ТА ПРАКТИЦІ: АНАЛІЗ ЗАРУБІЖНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ

Шевців З. М.   КОНЦЕПЦІЯ ФОРМУВАННЯ СОЦІАЛЬНО-ПЕДАГОГІЧНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНЬОГО ВЧИТЕЛЯ ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ ІНКЛЮЗИВНОГО НАВЧАННЯ У СИСТЕМІ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ ФАХІВЦЯ ПОЧАТКОВОЇ ОСВІТИ