Electronic Journal “The Theory and Methods of Educational Management”, Edition 2 (18) (2016)

Universal Decimal Classification (U.D.C.) 37.013(05)

ISSN 2310-2411

Professional registration in the Higher Attestation Commission of Ukraine (HAC): the Resolution of HAC of Ukraine № 1081 of September 29, 2014.

Included in the List of Journals in Education Science by the Resolution of the Presidium of HAC of Ukraine September 29, 2014 of № 1081

Approved by the Academic Council of the State Higher Educational Establishment "University of Educational Management"

(Record № 12, 21 November, 2016)

CONTENTS:

В. Базелюк, А. Жихарєва  ПРОФЕСІЙНЕ СТАНОВЛЕННЯ КЕРІВНИКА ЗАГАЛЬНООСВІТНІМ НАВЧАЛЬНИМ ЗАКЛАДОМ ШЛЯХОМ ФОРМУВАННЯ САМООСВІТНЬОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ В ПРОЦЕСІ НАВЧАННЯ В МАГІСТРАТУРІ ЗА СПЕЦІАЛЬНІСТЮ «УПРАВЛІННЯ НАВЧАЛЬНИМ ЗАКЛАДОМ»

А. Вініченко  ФОРМУВАННЯ УПРАВЛІНСЬКОЇ КУЛЬТУРИ КЕРІВНИКА ПРОФЕСІЙНО-ТЕХНІЧНОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ

К. Бабенко  УПРАВЛІННЯ ПРОЦЕСОМ ФОРМУВАННЯ ПРАВОСВІДОМОСТІ ТА ПРАВОВОЇ КУЛЬТУРИ МАЙБУТНІХ СПЕЦІАЛІСТІВ В УМОВАХ ЄВРОІНТЕГРАЦІЇ

М. Кириченко  ПРОФЕСІЙНИЙ РОЗВИТОК ПЕДАГОГІЧНИХ, НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ ТА КЕРІВНИХ КАДРІВ ОСВІТИ У ВІДКРИТОМУ СУСПІЛЬСТВІ

Л. Ляхоцька, Л. Оліфіра  ПРАКТИКА ОРГАНІЗАЦІЇ ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ В ЗАКЛАДАХ ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ ПЕДАГОГІЧНОЇ ОСВІТИ НА ОСНОВІ ДИСТАНЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ НАВЧАННЯ

І. Отамась  ПРОБЛЕМИ І ПЕРСПЕКТИВИ СУЧАСНОГО ЕЛЕКТРОННОГО ДОКУМЕНТООБІГУ У ЗАКЛАДАХ ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ ОСВІТИ

Н. Коробко  ОРГАНІЗАЦІЯ ТА ПРОВЕДЕННЯ ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНОГО ДОСЛІДЖЕННЯ З ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ МОБІЛЬНОСТІ МАЙБУТНІХ МАГІСТРІВ ПЕДАГОГІКИ ВИЩОЇ ШКОЛИ

О. Прошкуратов  СУЧАСНИЙ СТАН УПРАВЛІННЯ ПРОЦЕСОМ ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ ПРАЦІВНИКІВ ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ З НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ

Т. Сорочан  УПРАВЛІННЯ ІНФРАСТРУКТУРОЮ НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ

Н. Яковець, К. Бабенко  ОСОБЛИВОСТІ УПРАВЛІННЯ ПРОЦЕСОМ ПРАКТИЧНОЇ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ В СУЧАСНИХ УМОВАХ

Л. Нежинцева  Моніторинг як показник застосування здоров’язбережувальних освітніх технологій у ДНЗ та вплив психоемоційного клімату вчителів початкових класів ЗНЗ на формування здоров’яспрямованої діяльності навчального закладу