Всеукраїнська електронна науково-практична конференція «ВІДКРИТА ТА ДИСТАНЦІЙНА ОСВІТА: ВІД ТЕОРІЇ ДО ПРАКТИКИ»

 

Національна академія педагогічних наук України
ДВНЗ «Університет менеджменту освіти»
Центральний інститут післядипломної педагогічної освіти
Кафедра систем відкритої освіти та інформаційно-комунікаційних технологій
Український відкритий університет післядипломної освіти
Лабораторія систем відкритої освіти
Житомирський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти

 

ІНФОРМАЦІЙНИЙ ЛИСТ

Вельмишановні колеги!

На базі Університету менеджменту освіти НАПНУ 25- 27 жовтня 2016 р. буде проведена

Всеукраїнська електронна науково-практична конференція «ВІДКРИТА ТА ДИСТАНЦІЙНА ОСВІТА: ВІД ТЕОРІЇ ДО ПРАКТИКИ»

Мета Конференції: наукова комунікація провідних науковців, молодих дослідників та практиків-освітян щодо ознайомлення із вітчизняними та зарубіжними теоретичними напрацюваннями та практичним досвідом щодо тенденцій впровадження та подальшого розвитку відкритої післядипломної педагогічної освіти; спрямування результатів наукових досліджень на модернізацію освітньої діяльності навчальних закладів; сприяння систематизації та розповсюдженню сучасних галузевих та міждисциплінарних знань, оволодінню новітніми досягненнями наукової методології.

Цільова аудиторія: керівники та викладачі навчальних закладів, наукові співробітники, докторанти, аспіранти, здобувачі, автори дистанційних курсів, тьютори.

Проблемне поле Конференції:

  •  Теорія і практика відкритої та дистанційної освіти;
  •  теоретичні орієнтири та актуальні проблеми відкритого інформаційного середовища навчального закладу;
  •  педагогіка і психологія відкритої та дистанційної освіти;
  •   дистанційні технології навчання у закладах освіти;
  • технології формування ІТ-компетенцій у педагогічних працівників;
  •  впровадження та перспективи відкритої післядипломної педагогічної освіти;
  •   організація освітньої діяльності навчального закладу на основі хмарних технологій.

Форми участі у Конференції: стаття, тези, відеовиступ, презентація, онлайн-виступ тощо.

Увага! Участь у Конференції  безкоштовна

Для участі в Конференції до 20 жовтня 2016 року подати:

заявку учасника - електронна форма; тези доповіді; презентацію доповіді.

Наданням заявки на участь в Конфернеції автори висловлюють згоду на публікацію статті в мережі Інтернет. Роботи друкуються в авторській редакції. Передрук матеріалів можливий лише зі згоди автора.

Тези доповідей будуть розміщуватися на сайті Конференції по мірі надходження матеріалів до оргкомітету.

Програму Конференції, збірник тез доповідей буде видано в електронному вигляді та розміщено на сайті Конференції.

Кожен із учасників  Конференції за замовленням зможе отримати сертифікат  у вигляді файлу в форматі PDF.

У рамках Конференції:

25 жовтня 2016 р. для керівників освіти, педагогічних та науково-педагогічних праціників навчальних закладів буде проведений майстер-клас в режимі вебінару «Теорія і практика проведення навчального заняття в режимі вебнару».

26 жовтня 2016 р. для науково-педагогічних працівників ВНЗ буде проведений англомовний вебінар «Змішане навчання у відкритій післядипломній педагогічній освіті».

27 жовтня 2016 р. відбудеться проведення Конференції у форматі он-лайн вебінару з прямою трансляцією через сервіс YouTube.

Усі матеріали Конференції будуть розміщені на сайті   ДВНЗ «Університет менеджменту освіти» www.umo.edu.ua у розділі «Конференції».

За результатами Конференції буде створено електронне видання із наступним розміщенням у загальному доступі на сайті www.umo.edu.ua

Тези доповіді та презентацію для участі треба надсилати за адресою: kafoedu@cippe.edu.ua (вимоги – див. Додаток 1) до 20 жовтня 2016 р.

 

Додатково пропонуємо до Вашої уваги видання ДВНЗ «Університет менеджменту освіти» НАПН України, в яких Ви можете публікувати результати Ваших наукових досліджень:

1) Електронне наукове фахове видання
«Теорія та методика управління освітою» (http://www.umo.edu.ua/elektronne-naukove-faxove-vidannya-qteorya-ta-metodika-upravlnnya-osvtoyuq)

2) Електронне наукове фахове видання «Інформаційні технології і засоби навчання» (http://journal.iitta.gov.ua)

3)Збірник наукових праць «Вісник післядипломної освіти» (http://umo.edu.ua/zbrnik-naukovix-pracz-qvsnik-pslyadiplomno-osvtiq)

4) Журнал «Післядипломна освіта в Україні» (http://umo.edu.ua/zhurnal-qpslyadiplomna-osvta-v-ukranq)

Інструкції щодо трансляції підсумкового пленарного онлайн-засідання та онлайн-виступів учасників Конференції будуть надіслані додатково на зареєстровані електронні адреси.

Запрошуємо всю педагогічну спільноту до участі у Конференції!

Координатори з підготовки і проведення Конференції:

Ляхоцька Лариса Леонідівна  к.тел. (044) 481-38-42
Антощук Світлана Володимирівна (044) 481-38-42
Касьян Сергій Петрович к. тел (050) 133-79-10
Веб-адміністратор: Алейников Дмитро Олександрович к. тел.: (050) 580-68-18

  

Додаток 1

Тези доповіді виконують українською, російською або англійською мовами обсягом 1,0 сторінки формату А4; відстань між рядками – один інтервал комп’ютерного стандарту, шрифт Times Roman, кегель 12; поля: верхнє, нижнє, праворуч – 20 мм, ліворуч – 25 мм. Середня кількість знаків у рядку – 65, кількість рядків на одній сторінці – до 15.

Перший рядок: Прізвище та ініціали автора, вирівнювання за правим краєм, текст напівжирним курсивом. Другий рядок: Назва доповіді, вирівнювання по середині, текст напівжирним шрифтом, усі великі літери. Далі – текст доповіді.

Внизу сторінки необхідно надати інформацію про автора: ПІБ (повністю, курсивом), науковий ступінь, наукове звання, посада, місце роботи, телефон, електронна адреса.

Приклад:

Калачова Л. В.

ПІДГОТОВКА ВИКЛАДАЧІВ ВНЗ ДО ВИКОРИСТАННЯ АУДІОВІЗУАЛЬНИХ ЗАСОБІВ НАВЧАННЯ

Текст доповіді...

Калачова Людмила Володимирівна,

Науковий кореспондент лабораторії систем відкритої освіти Українського відкритого університету післядипломної освіти

тел.: +38(067)7534664,

e-mail: kalachova_lyuda@mail.ru

 

Тези надсилати на е-адресу: kafoedu@cippe.edu.ua Тема листа: «Е-конференція. Прізвище та ініціали» до 20 жовтня 2016 р.