ФЕНОМЕН ПЕДАГОГІКИ АНТОНА МАКАРЕНКА

ФЕНОМЕН ПЕДАГОГІКИ АНТОНА МАКАРЕНКА

24 березня 2021 р. у Центральному інституті післядипломної освіти ДЗВО «Університет менеджменту освіти» НАПН України кафедрою професійної та вищої освіти спільно із педагогічним колективом Київського професійно-педагогічного коледжу імені Антона Макаренка проведено традиційні Макаренківські педагогічні читання присвячені 133 річниці з нагоди дня народження (модератори заходу завідувач кафедри д.п.н., професор Лариса Сергеєва, к.п.н., доцент кафедри Вікторія Купрієвич).

Учасники читань – слухачі курсів підвищення кваліфікації категорій: «Директори, заступники директорів обласних навчальних (науково)-методичних центрів (кабінетів) професійно-технічної освіти, заступники директорів ЗП(ПТ)О з навчально-виховної роботи (з 15 областей України та міста Києва), науково-педагогічні працівники кафедри, викладачі коледжу.

Із привітальним словом до учасників читань звернулись: ректор університету Микола Кириченко і директор КППК імені Антона Макаренка Ольга Щербак.

У читаннях взяли участь президент ГО «Всеукраїнської асоціації працівників професійно-технічної освіти» Катерина Мірошніченко, проректор з науково-педагогічної, освітньої роботи та міжнародних зв’язків, д.п.н., професор Наталія Муранова.

У прийнятих рекомендаціях зазначено, що буде продовжено роботу з реалізації практико-орієнтованої моделі професійної підготовки майбутніх кваліфікованих робітників максимально наближеної до потреб особистості й вимог національного та регіональних ринків праці на засадах морально-етичних принципів колективної педагогіки А. С. Макаренка; удосконаленню управлінської діяльності педагогічними і учнівськими колективами з дотриманням автономії і високого рівня відповідальності за прийняття управлінських рішень.