У БІНПО ВІДБУЛАСЬ ВІДКРИТА ЛЕКЦІЯ ДЛЯ ПЕДАГОГІВ ЗАКЛАДІВ ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ

У БІНПО ВІДБУЛАСЬ ВІДКРИТА ЛЕКЦІЯ ДЛЯ ПЕДАГОГІВ ЗАКЛАДІВ ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ

09 квітня 2024 рокуу Білоцерківському інституті неперервної професійної освіти ДЗВО «Університет менеджменту освіти» НАПН України відбулась відкрита лекція «Науково-методичний супровід професійного розвитку педагога П(ПТ)О в умовах воєнного стану» для майстрів виробничого навчання та викладачів ЗП(ПТ)О, які проходять курси підвищення кваліфікації.

До відкритої лекції долучились понад 80 замовників освітніх послуг із Донецької, Одеської та Харківської областей.

Спікерами виступили 6 науково-педагогічних працівників, завідувачі кафедр і структурних підрозділів БІНПО.

Модерувала відкриту лекцію Вікторія Сидоренко, директорка, докторка педагогічних наук, професорка. У своїй промові Вікторія Вікторівна підкреслила, що БІНПО у своїй діяльності враховує запити стейкголдерів, зокрема замовників освітніх, рівень цифрової компетентності. Вікторія Вікторівна звернула увагу слухачів курсів підвищення кваліфікації на те, що ситуація в економіці України з людським капіталом зумовлена воєнним станом, демографією, міграційними процесами, мотивує необхідність запровадження оперативного, скороченого процесу опанування здобувачами освіти умінь, навичок, компетенцій з обраних професій. Заклади професійної освіти мають враховувати вимоги ринку праці, що є одним із найважливіших складників економічної системи та сприяє формуванню професійно-кваліфікаційної структури робочої сили, зумовлює розроблення заходів, спрямованих на досягнення максимального ефекту від використання наявного потенціалу робочої сили і створення конкурентних умов у сфері соціально-трудових відносин. У зв’язку з цим, запропонувала слухачам долучатися до вивчення потреб роботодавців через анкетування разом із БІНПО. Вікторія Вікторівна запросила слухачів курсів підвищення кваліфікації вступати у 2024 році на рейтингові освітні програми: «Психологія» (за ваучером), «Педагогіка вищої школи», «Управління навчальним закладом».

Олена Юденкова, учений секретар БІНПО, зосередила увагу на обговоренні кількох важливих для розвитку профтехів законопроєктів: «Про професійну освіту», «Про академічну доброчесність», на особливостях створення кваліфікаційних центрів та підготовки фахівців за частковими кваліфікаціями, впровадженні цифрових ресурсів для підвищення кваліфікації освітян на основі Єдиної Атестаційної Системи та інструментів ширення культури академічної доброчесності. Зосередила увагу на  ширенні в закладах професійної освіти культури безперервного навчання протягом життя.

Під час відкритої лекції інші спікерикерівники структурних підрозділів БІНПО розкрили місію, візію, ціннісні орієнтири.

Володимир Кулішов, завідувач кафедри педагогіки, психології та менеджменту БІНПО, кандидат педагогічних наук, доцент, розкрив призначення кафедри через її місію: продукування інноваційних освітніх й наукових цінностей з використанням творчих та креативних підходів до навчання і викладання; розвиток психологічної та управлінської компетентності фахівця; сприяння цілісному професійному розвитку та становленню особистості . Представив дорожню карту вступника в магістратуру: надав загальну інформацію про вступні випробування до магістратури, строки проведення вступних іспитів у магістратуру, документи для вступу на магістратуру, підготовку до ЄВІ та ЄФВВ та на інших організаційних питаннях вступної кампанії.

Андрій Геревенко, старший викладач кафедри технологій навчання, охорони праці та дизайну, розкрив призначення кафедри через забезпечення науково-методичного супроводу розвитку цифрової, працеохоронної інклюзивної компетентностей педагогічних працівників закладів професійної (професійно-технічної) освіти в умовах воєнного та післявоєнного стану. Схарактеризував цільові короткотермінові курси підвищення кваліфікації, які реалізовує кафедра.

Марина Князєва, завідувачка навчального відділу БІНПО, ознайомила слухачів із системою роботи структурного підрозділу, його складом, основними завданнями, категоріями слухачів курсів підвищення кваліфікації та можливостями для зворотного зв’язку із замовниками освітніх послуг, які сьогодні створені в навчальному відділі Інституту. Марина Олександрівна презентувала місію відділу: планування, організація, моніторинг якості та освітніх послуг відповідно до вимог законодавства та стандартів вищої та професійної (професійно-технічної) освіти, міжнародних стандартів, а також потреб замовників освітніх послуг.

Про роботу відділу сучасних технологій виробництва БІНПО розповіла Оксана Оліферчук, завідувачка відділу. Оксана Михайлівна ознайомила педагогів ЗП(ПТ)О з інформаційно-аналітичним ресурсом «Методична скарбничка», розповіла про банк кращих методичних матеріалів та освітніх практик за понад 120 робітничими професіями. Запросила педагогів долучитися до роботи Консалтингового центру «Новітні педагогічні і виробничі технології», що працює щосереди у БІНПО.

Дякуємо всім учасникам відкритої лекції за ефективну комунікацію та плідне партнерство, стійкість та спільний шлях до перемоги!

Розвивайте свою професійну кар’єру разом із БІНПО!