АКТИВНА  РОБОТА  АСПІРАНТІВ  УМО

АКТИВНА РОБОТА АСПІРАНТІВ УМО

З 24 по 28 жовтня проводилась навчально-екзаменаційна  сесія аспірантів.  Відмінність  її  від  попередніх  полягала  в  тому,  що вступники 2016 року почали опановувати нормативні навчальні дисципліни та дисципліни  професійної підготовки,  а  саме  «Філософія освіти і методологія освітніх досліджень» (проф. О.М. Отич), «Організаційна та проектна дослідницько-інноваційна діяльність в освіті» (проф. З.В.Рябова), «Іноземна мова та академічне письмо» (доц. І.М.Івкін), «Методологічні засади педагогічних досліджень» (проф. В.І.Маслов),  «Теоретико-методологічні підходи до наукового дослідження змінювання психіки» (проф. П.В. Лушин),  «Експериментальний  метод  у психологічному дослідженні» (проф. О.І.Бондарчук), «Створення науково-психологічного тексту» (доц. А.І.Гусєв), «Теорія та історія публічного управління» (проф. Н.Г.Діденко) та інші.

Аспіранти старших курсів брали участь у тематичній дискусії «Методологія сучасних наукових досліджень: класичний і мультипарадигмальний  підхід» (проф. В.І.Маслов, доц. М.В.Ілляхова, доц. Я.Л.Катюк),  відвідали  восьмий  міжнародний  форум  «Інноватика в сучасній освіті», Всеукраїнську науково-практичну конференцію «Професійний розвиток та управління людськими ресурсами в системі післядипломної педагогічної освіти в контексті трансформації освіти України».

Окрім того аспіранти успішно складали кандидатські іспити та звітувались на кафедрах.