ЕКОНОМІЦІ УКРАЇНИ – НОВІ СТАНДАРТИ РОБІТНИЧИХ ПРОФЕСІЙ

ЕКОНОМІЦІ УКРАЇНИ – НОВІ СТАНДАРТИ РОБІТНИЧИХ ПРОФЕСІЙ

21 січня 2016 р. на базі Київського професійно-педагогічного коледжу імені Антона Макаренка (директор О.І. Щербак, доктор педагогічних наук, доцент, член-кореспондент НАПН України) відбулося засідання тимчасової робочої групи, створеної за наказом №23 від 14.10.2014 р. директора  державної  наукової установи «Інститут інноваційних технологій і змісту освіти», з розробки проекту Державного стандарту професійно-технічної освіти з робітничих професій за напрямом «Адміністратор (для малого та середнього бізнесу)», що базується на потребах роботодавців та модульно-компетентнісній основі.

До складу тимчасової творчої групи увійшли професор кафедри державної служби і менеджменту освіти ЦІППО ДВНЗ «Університет менеджменту освіти» НАПН України доктор педагогічних наук, професор Лариса Сергеєва, Олена Зайцева, заступник директора таЛюдмила Яковенко, завідувач відділення «Економіка і підприємництво» Київського професійно-педагогічного коледжу імені Антона Макаренка, Олеся Стахів, заступник директора та Олександра Храбатин, викладач-методист, голова циклової комісії Івано-Франківського коледжу ресторанного сервісу і туризму Національного університету харчових технологій, Ірина Кондратюк, методист і Людмила Яворська, викладач Львівського професійного коледжу готельно-туристичного та ресторанного сервісу, Геннадій Русанов, координатор українсько-канадського проекту «Навички для працевлаштування», кандидат педагогічних наук.

Обговорено результати проекту Стандарту з роботодавцями щодо освітньо-кваліфікаційної характеристики професії,типових навчальних програм та критерії кваліфікаційної атестації випускників професійних навчальних закладів.

Проект Державного стандарту професійно-технічної освіти з робітничих професій за напрямом «Адміністратор (для малого та середнього бізнесу)» буде презентовано на Міжнародній науково-практичній конференції «Якісна професійна освіта – гідна робота: досвід, реалії, перспективи» (Досвід  організації навчального процесу у професійних навчальних закладах за напрямом підготовки фахівців з комерційної діяльності) 17–19 березня 2016 року у місті Львові.