ГОСТЬОВА ЛЕКЦІЯ «ТРАНСФОРМАЦІЯ ТА РЕФОРМИ ГРОМАД: ДОСВІД ПОЛЬЩІ»

ГОСТЬОВА ЛЕКЦІЯ «ТРАНСФОРМАЦІЯ ТА РЕФОРМИ ГРОМАД: ДОСВІД ПОЛЬЩІ»

У ННІМП ДЗВО «Університет менеджменту освіти» НАПН України 16 вересня 2021 року в рамках дисципліни «Економічне врядування» ОПП «Публічне управління та адміністрування», була проведена онлайн лекція «Трансформація та реформи громад: досвід Польщі».

Ініціатором гостьової лекції виступила гарант ОПП другого (магістерського) та третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти, професорка кафедри публічного управління та проєктного менеджменту ННІМП, докторка наук з державного управління, професорка Олена Алейнікова.

Лекторами були: Даріуш ПАВЛІЩИ, голова гміни Громадка (Республіка Польща), доктор економічних наук, професор; Марцін КЕСІ, декан Бидгощського університету економіки, доктор економічних наук, почесний професор; Петро ПАЧОСКІ, заступник міського голови, депутат міської ради; Єленя Гура, докторант Вроцлавського економічного університету.

Лекція була розрахована на здобувачів вищої освіти другого (магістерського), третього (освітньо-наукового) рівнів освітньої програми «Публічне управління та адміністрування» та науково-педагогічних працівників.

У лекції також взяли участь директорка ННІМП, професорка кафедри педагогіки, адміністрування і спеціальної освіти, кандидатка педагогічних наук, доцентка Тетяна Рожнова, науково-педагогічні працівники кафедри публічного управління та проєктного менеджменту ННІМП: завідувач кафедри публічного управління та проєктного менеджменту, доктор наук з державного управління, професор Євген Карташов, професорка кафедри, докторка наук з державного управління, професорка Ніна Діденко, професорка кафедри, кандидатка наук з державного управління, доцентка Олена Ковтун, кандидатка економічних наук, доцентка Галина Бережна, кандидатка наук з державного управління, доцентка кафедри Антоніна Шмагун, заступник директора ННІМП з навчально-виховної роботи, кандидат педагогічних наук Віра Драгунова, доцентка кафедри психології та особистісного розвитку ННІМП, кандидатка психологічних наук Леся Інжиєвська, завідувачка кафедри професійної та вищої освіти ЦІПО, докторка педагогічних наук, професорка Лариса Сергеєва та інші науковці університету.

Надзвичайно приємним для присутніх було відчуття патріотизму до нашої країни пана Даріуша, його виступ був українською мовою, а позаду нього – українська символіка.

Гостьова онлайн лекція «Трансформація та реформи громад: досвід Польщі»сприятиме якісній підготовці фахівців в університеті зі спеціальності «Публічне управління та адміністрування» та інтернаціоналізації вищої освіти.