ЯКІСТЬ ВИЩОЇ ОСВІТИ: НАЦІОНАЛЬНИЙ  ТА УНІВЕРСИТЕТСЬКИЙ ВИМІРИ

ЯКІСТЬ ВИЩОЇ ОСВІТИ: НАЦІОНАЛЬНИЙ ТА УНІВЕРСИТЕТСЬКИЙ ВИМІРИ

У науково-дослідній лабораторії освітології Київського університету імені Бориса Грінченка 07 квітня 2016 р. відбулося засідання наукової школи з проблем творчості і технологій у неперервній освіті доктора педагогічних наук, професора, члена-кореспондента НАПН України, заслуженого працівника освіти України Світлани Сисоєвої.

Автор понад 400 наукових праць та публікацій, професор С.О. Сисоєва підготувала більше ніж 60 докторів і кандидатів педагогічних наук.

Серед учнів й послідовників українського вченого – доктор педагогічних наук, професор Лариса Сергеєва, яка у 2000 р. під керівництвом Світлани Олександрівни підготувала до захисту кандидатську дисертацію на тему: «Формування управлінських навичок в учнів вищих професійних училищ невиробничої сфери» за спеціальністю 13.00.04.

Професор Л.М. Сергеєва виступила із доповіддю на тему: «Якість професійної освіти і навчання: досвід професійних навчальних закладів Канади» та відповіла на численні запитання учасників наукового зібрання.