Курсова  підготовка  спеціалістів в  профільному  міністерстві

Курсова підготовка спеціалістів в профільному міністерстві

В  середині  лютого 2016 року розпочалися курси підвищення кваліфікації для головних спеціалістів та керівних працівників Міністерства освіти і науки України,  які  проводять  провідні фахівці Центрального інституту післядипомної  педагогічної  освіти  ДВНЗ «Університет  менеджменту  освіти».

Відкрив   курси   перший  проректор  -  проректор з науково-педагогічної та  навчальної  роботи  Університету, проф. Кириченко М.О., який  провів і першу лекцію щодо інновацій в управлінській діяльності.

 Навчальна програма курсів передбачає розгляд актуальних питань державно-громадського управління освітою, сучасних технологій професійного розвитку науково-педагогічних та педагогічних кадрів, порівняльного аналізу розвитку освіти різних країн в умовах євроінтеграції, впровадження інформаційних технологій та сервісів, лідерства в державному управлінні  тощо.

По  закінченню  курсів  відбудеться  захист  творчих  випускних  робіт.