МІЖНАРОДНА СПІВПРАЦЯ В ДІЇ: ІІ МІЖНАРОДНИЙ СЕМІНАР «APPLIED PSYCHOLOGY IN THE CONTEXT OF SOCIETAL CHANGES: ORGANIZATIONAL PSYCHOLOGY ACHIEVEMENTS AND PERSPECTIVES»

МІЖНАРОДНА СПІВПРАЦЯ В ДІЇ: ІІ МІЖНАРОДНИЙ СЕМІНАР «APPLIED PSYCHOLOGY IN THE CONTEXT OF SOCIETAL CHANGES: ORGANIZATIONAL PSYCHOLOGY ACHIEVEMENTS AND PERSPECTIVES»

29 вересня 2021 р. відбувся ІІ Міжнародний семінар «AppliedPsychologyintheContextofSocietalChanges: OrganizationalPsychologyAchievementsandPerspectives» («Практична психологія в контексті суспільних змін: досягнення та перспективи організаційної психології» ).

Організаторами семінару виступили – ДЗВО «Університет менеджменту освіти», Державний університет Молдови, Інститут психології імені Г. С. Костюка НАПН України, Українська асоціація організаційних психологів і психологів праці, ГО «Центр особистісних і соціальних трансформацій».

У роботі міжнародного семінару взяли участь українські науковці:

Т.М. Сорочан, директор Центрального інститут післядипломної освіти ДЗВО «Університет менеджменту освіти» НАПН України, доктор педагогічних наук, професор.

Л.А. Карташова, заступник директора Центрального інститут післядипломної освіти ДЗВО «Університет менеджменту освіти» НАПН України, доктор педагогічних наук, професор, які презентували особливості навчання персоналу організації в цифрових екоситемах в умовах пандемії: психологічне благополуччя.

С.Д. Максименко, директор Інституту психології імені Г. С. Костюка НАПН України, доктор психологічних наук, професор, академік НАПН України, який проаналізував постковідний синдром у вимірах генези і психологічних інтервенцій.

Л.М. Карамушка, заступник директора Інституту психології імені Г. С. Костюка НАПН України, доктор психологічних наук, професор, академік НАПН України, президент Української асоціації організаційних психологів та психологів праці, яка розкрила сутність, детермінанти та умови забезпечення психологічного здоров'я персоналу освітніх організацій.

О.І. Бондарчук, завідувач кафедри психології управління Центрального інститут післядипломної освіти ДЗВО «Університет менеджменту освіти» НАПН України, доктор психологічних наук, професор, яка висвітлила динаміку психологічної безпеки освітнього середовища закладів освіти в умовах пандемії.

О.В. Креденцер, провідний співробітник лабораторії організаційної та соціальної психології Інституту психології імені Г. С. Костюка НАПН України, доктор психологічних наук, член виконавчої дирекції Української асоціації організаційних психологів та психологів праці, яка акцентувала увагу на психології внутріорганізаційого підприємництва.

І.О. Бондаревська, доцент кафедри психології управління Центрального інститут післядипломної освіти ДЗВО «Університет менеджменту освіти» НАПН України, кандидат психологічних наук, доцент, голова ГО «Центр особистісних і політичних трансформацій», яка презентувала модель арт-розвитку недискримінаційних цінностей в освіті.

К.М. Бондарь, доцент кафедри практичної психології Криворізького державного педагогічного університету, кандидат психологічних наук, доцент, член ГО «Центр особистісних і політичних трансформацій», яка висвітлила особливості роботи арт-терапевта з літніми людьми в кімнаті психологічного розвантаження.

Наукові доповіді представили і колеги з Молдови:

Aglaida Bolboceanu, Dr. Habil., Professor, Vice-Director, Institute of Educational Sciences (Moldova), яка проаналізувала вплив соціальних змін на забезпечення психологічної служби в загальноосвітніх установах.

Svetlana Tolstaia, Director, Doctoral School in Psychology and Educational Sciences, Moldova State University, яка виступила з доповіддю про дослідження в галузі організаційної психології в докторантурі.

Viorica Mocanu, PhD in Psychology, Associate Professor, Moldova State University, яка розкрила особливості застосування психодрами в контексті соціальних та організаційних змін.

Carolina Trigub, PhD candidate, Moldova State University; Angela POTANG, PhD in Psychology, Associate Professor, Head of Psychology Department, Moldova State University, яка охарактеризувала прояв синдрому професійного вигорання у прокурорській діяльності.

Ina Bolocan, PhD candidate, Moldova State University, яка визначила психосоціальні ризики в організаціях. Кейс-стаді у фармацевтичній компанії.

Natalia Cojocaru, PhD in Psychology, Associate Professor, Moldova State University, яка висвітлила виклики та можливості розробки програми магістерської програми з організаційної психології.

Завершився міжнародний семінар обговоренням і визначенням пріоритетних шляхів співпраці нашого університету та Державного університету Молдови з питань підготовки здобувачів PhD.

Запис семінару «Applied Psychology in the Context of Societal Changes: Organizational Psychology Achievements and Perspectives» («Практична психологія в контексті суспільних змін: досягнення та перспективи організаційної психології») доступний для перегляду на YouTube каналі ГО «Центр особистісних і політичних трансформацій» за посиланням: https://m.youtube.com/watch?v=CwLl7ljUeYw&feature=share

Дякуємо нашим співорганізаторам – партнерам: Державному університету Молдови, Інституту психології імені Г. С. Костюка НАПН України та Українській асоціації організаційних психологів і психологів праці. Особлива подяка голові ГО «Центр особистісних і політичних трансформацій», доценту кафедри психології управління, кандидату психологічних наук, доценту І.О. Бондаревській за ініціативу та велику організаційну роботу з реалізації програми семінару.