НАРАДА  З  КЕРІВНИКАМИ  РЕГІОНАЛЬНИХ  ЗАКЛАДІВ  ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ  ПЕДАГОГІЧНОЇ  ОСВІТИ

НАРАДА З КЕРІВНИКАМИ РЕГІОНАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ ПЕДАГОГІЧНОЇ ОСВІТИ

23 листопада 2025 року в Університеті менеджменту освіти НАПН України відбулася нарада з керівниками обласних інститутів та академій післядипломної  педагогічної  освіти.

У нараді взяли участь заступник міністра освіти і науки Хобзей П.К., ректор ДВНЗ «Університет менеджменту освіти» НАПН України, академік Олійник В.В., ряд відповідальних працівників УМО  та  Інституту модернізації змісту освіти МОН України. Учасники обговорили низку питань, що стосуються реформи загальної середньої освіти, подальшого методичного забезпечення реформування цієї ланки і проблеми встановлення належного статусу обласних закладів післядипломної педагогічної освіти та розвитку післядипломної освіти в цілому. Значну увагу учасники наради приділили обговоренню змісту проекту нового Закону України «Про освіту»  та питанням практичного впровадження нових системи управління  й  фінансування  освіти  в  умовах  децентралізації.

Учасниками наради були також обговорені проекти установчих документів щодо створення Українського відкритого університету післядипломної освіти, до складу якого увійдуть Університет менеджменту освіти НАПН України, як базовий навчальний заклад Консорціуму закладів післядипломної освіти і майбутнього відкритого університету та члени  Консорціуму - обласні інститути (академії) післядипломної педагогічної освіти, згоду про входження яких надали їх засновники - органи місцевого самоврядування.  До  речі, Університет менеджменту освіти НАПН України вже тривалий час координує роботу обласних інститутів (академій) післядипломної педагогічної освіти  щодо  науково-методичного  забезпечення  курсової  перепідготовки  керівних  та  педагогічних  кадрів  освіти.

З метою забезпечення виконання програми спільної діяльності МОН України  і  НАПН України  в ході наради  обговорено  також  питання  координації  діяльності регіональних  навчальних  закладів  післядипломної  педагогічної  освіти  та  внесені  пропозиції  до  проекту  спільного  наказу  МОН  України  і  НАПН  України  з  даної  проблеми.