Нарада координаторів всеукраїнського експерименту з теми «Розроблення і впровадження навчально-методичного забезпечення початкової освіти в умовах реалізації нового Державного стандарту початкової освіти «Нова українська школа»

Нарада координаторів всеукраїнського експерименту з теми «Розроблення і впровадження навчально-методичного забезпечення початкової освіти в умовах реалізації нового Державного стандарту початкової освіти «Нова українська школа»

17 січня 2018 року у ДВНЗ «Університет менеджменту освіти» НАПН України за участю Міністерства освіти і науки України, Національної академії педагогічних наук України, Центрального інституту післядипломної педагогічної освіти ДВНЗ «Університет менеджменту освіти», ДНУ «Інститут модернізації змісту освіти» МОН України відбулася нарада координаторів всеукраїнського експерименту з теми «Розроблення і впровадження навчально-методичного забезпечення початкової освіти в умовах реалізації нового Державного стандарту початкової освіти “Нова українська школа”».

У нараді брали участь: Хобзей Павло Кузьмович, заступник міністра освіти і науки України, Кириченко Микола Олексійович, в. о. ректора ДВНЗ «Університет менеджменту освіти», доктор філософії, професор, член-кореспондент Академії наук вищої освіти України,  Сорочан Тамара Михайлівна, директор Центрального інституту післядипломної педагогічної освіти, доктор педагогічних наук, професор, Завалевський Юрій Іванович, в. о. директора ДНУ «Інститут модернізації змісту освіти» МОН України, доктор педагогічних наук, професор, Савченко Олександра Яківна, головний науковий співробітник відділу початкової освіти Інституту педагогіки НАПН України, доктор педагогічних наук, професор, дійсний член  Національної академії педагогічних наук України, Бєскова Наталія Володимирівна, заступник директора Департаменту загальної середньої та дошкільної освіти Міністерства освіти і науки України, Найда Юлія Михайлівна, заступник директора Всеукраїнського фонду «Крок за кроком», Папіш Олександр, представник ЕП ЕdEra, регіональні координатори з організації та проведення всеукраїнського експерименту, науково-педагогічні працівники обласних закладів післядипломної педагогічної освіти та Центрального інституту післядипломної педагогічної освіти, співробітники ДНУ «Інститут модернізації змісту освіти» МОН України, які сприяли та надавали методичну допомогу педагогічним колективам у забезпеченні необхідних умов для проведення всеукраїнського експерименту.

На нараді зі вступним і привітальним словом виступив  в. о. ректора ДВНЗ «Університет менеджменту освіти»  М. О.  Кириченко.

М. О. Кириченко у своїй промові зазначив, що науково-педагогічні працівники ДВНЗ «Університет менеджменту освіти» долучилися до всеукраїнського експерименту: на курсах підвищення кваліфікації, зокрема, для директорів загальноосвітніх навчальних закладів, методистів з початкової освіти районних методичних кабінетів та обласних закладів післядипломної педагогічної освіти пропонуються теми навчальних занять з питань реалізації нового Державного стандарту початкової ланки загальної середньої освіти.

М. О. Кириченко також запросив учасників наради до тіснішої співпраці з ДВНЗ «Університет менеджменту освіти», побажав активної роботи та результативності у вирішенні проблемних питань. 

У своєму виступі П. К. Хобзей, заступник міністра освіти і науки України підкреслив турботу уряду України про підростаюче покоління, зокрема виділення значних коштів на створення умов для ефективної реалізації нового Державного стандарту початкової загальної середньої освіти.

П. К. Хобзей наголосив на творчій діяльності педагогічної спільноти з питань реалізації Концепції Нової української школи та на виконання наказу МОН України від 13.07.2017 р. № 1028 «Про проведення всеукраїнського експерименту на базі загальноосвітніх навчальних закладів», підбив підсумки творчої діяльності МОН України, ДНУ «Інституту модернізації змісту освіти» МОН України, обласних (регіональних) координаторів всеукраїнського експерименту з теми «Розроблення і впровадження навчально-методичного забезпечення початкової освіти в умовах реалізації нового Державного стандарту початкової освіти “Нова українська школа”». Зупинився на творчій діяльності обласних координаторів всеукраїнського експерименту.

Вагомий внесок у розроблення і впровадження навчально-методичного забезпечення початкової освіти внесли відповідальні працівники МОН України, ДНУ «Інститут модернізації змісту освіти» МОН України, НАПН України та науково-педагогічні працівники обласних закладів післядипломної освіти.

П. К. Хобзей також зазначив, що важливою ланкою є підготовка вчителів до роботи в нових умовах та до створення нового освітнього середовища. Цю важливу складову забезпечували присутні на нараді обласні координатори всеукраїнського експерименту з теми «Розроблення і впровадження навчально-методичного забезпечення початкової освіти в умовах реалізації нового Державного стандарту початкової освіти “Нова українська школа”».

Цю ідею підтримав і продовжив Ю. І. Завалевський, в. о. директора ДНУ «Інститут модернізації змісту освіти» МОН України, який підкреслив важливість участі працівників Інституту спільно з МОН України та практичними розробниками нормативних документів Нової української школи (стандарти, типові освітні програми, підручники, навчально-методичні матеріали тощо).

Ю. І. Завалевський доповів, що в кожній області створено експериментальні центри, де забезпечено належні умови для реалізації нового Державного стандарту початкової освіти «Нова українська школа». Навів приклади експериментальної роботи в областях відповідно до умов, географічного розташування тощо.

ДНУ «Інститут модернізації змісту освіти» МОН України надавав організаційну та науково-методичну допомогу педагогічним колективам загальноосвітніх навчальних закладів у проведенні всеукраїнського експерименту; забезпечував постійний аналіз змісту рубрикаторів з метою формування системи надання методичної допомоги вчителям, які беруть участь в експерименті шляхом проведення дистанційних тренінгів та семінарів.

Академік О. Я. Савченко, головний науковий співробітник відділу початкової освіти Інституту педагогіки НАПН України підкреслила фінансову підтримку уряду України для реалізації Концепції нової української школи, що є важливою умовою для розвитку ініціативності педагогічної громадськості і суспільства, в цілому,  у навчанні, вихованні дітей та учнівської молоді.

О. Я. Савченко наголосила на важливості засвоєння ключових компетентностей, як інтегрованої індивідуальної здатності застосовувати на практиці знання, уміння, навички. Результати навчання та виховання вимірюються також здатністю особистості діяти в навколишньому середовищі, відповідно до ситуації в державі, на основі загальнолюдських цінностей та громадянсько-соціальної активності, за якими вимірюється якість освіти.

Т. М. Сорочан, директор Центрального інституту післядипломної педагогічної освіти ДВНЗ «Університет менеджменту освіти», охарактеризувала структуру та зміст Програми підготовки тренерів до реалізації положень Концепції Нової української школи, визначила базові компетентності, якими повинні володіти тренери, розкрила наукові та методичні засади тренерської роботи. Виступ Т. М. Сорочан викликав значну зацікавленість учасників наради.

Ю. М. Найда, заступник директора Всеукраїнського фонду «Крок за кроком» презентувала двокомпонентну типову освітню програму для вчителів початкової освіти на 2018/2019, 2019/2020 рр. Ю. Найда розкрила технологію навчання вчителів початкової освіти за дистанційним курсом та очними сесіями, сутність навчальних матеріалів, коротко охарактеризувала діяльність Всеукраїнського фонду «Крок за кроком», зокрема, спрямовану на підготовку вчителів до створення нового освітнього середовища в умовах реалізації програми Нової української школи.

О. Папіш, представник ЕП ЕdEra презентував учасникам наради дистанційний блок онлайн-курсу типової освітньої програми для підвищення кваліфікації вчителів початкової освіти. О. Папіш розкрив алгоритм навчання за дистанційним курсом (від реєстрації до технології навчання та ін.), а також підкреслив, що онлайн-курсом зацікавилися не тільки вчителі, але і представники широкої громадськості.

Н. В. Бєскова, заступник директора Департаменту загальної середньої та дошкільної освіти МОН України розкрила сутність освітньої програми як інструменту забезпечення якості освіти. Н. Бєскова підкреслила, що освітня програма – це основний нормативний документ, виконання якого сприятиме якісному навчанню, вихованню та розвитку нового покоління України.

У заключному слові П. К. Хобзей наголосив, що всі учасники наради не повинні стояти осторонь, а мають продовжувати забезпечення науково-методичного супроводу педагогічних колективів загальноосвітніх навчальних закладів, включених до всеукраїнського експерименту та створення рубрикатора «Всеукраїнський експеримент з розроблення і впровадження навчально-методичного забезпечення початкової освіти в умовах реалізації нового Державного стандарту початкової загальної середньої освіти» з можливістю доступу кожного вчителя, який працює в режимі експерименту, для щомісячного розміщення власних методичних та дидактичних розробок навчальних матеріалів.

П. К. Хобзей також зазначив, що лише активна особиста діяльність учасників наради та цілеспрямована навчально-методична підтримка учасників експерименту в кожній області, залучення до спільної діяльності громадських організацій, всіх небайдужих до освіти сприятиме розвитку вітчизняної Нової початкової освіти.