НОВІ НАВЧАЛЬНІ РЕСУРСИ – СТУДЕНТАМ І ВИКЛАДАЧАМ УНІВЕРСИТЕТУ

НОВІ НАВЧАЛЬНІ РЕСУРСИ – СТУДЕНТАМ І ВИКЛАДАЧАМ УНІВЕРСИТЕТУ

18 січня 2016 р. до фондів Наукової бібліотеки ДВНЗ «Університет менеджменту освіти» НАПН України керівниками тимчасових творчих авторських колективів безоплатно передано по два екземпляра 14 найменувань навчальних та навчально-методичних посібників.

Це стало можливо завдяки програмі українсько-канадського проекту «Навички для працевлаштування» (координатор проекту в Україні, кандидат педагогічних наук Геннадій Русанов), започаткованого навчальнти закладом професійної освіти «Саскачеванська політехніка» (директор департаменту міжнародних проектів Анжела Войцеховська (Angela Wojciechowska), провінція Саскатун, Канада).

Представлення посібників здійснили: Оксана Ануфрієва, кандидат педагогічних наук, доцент (кафедра економіки та управління персоналом, Навчально-науковий інституту менеджменту і психології), Ольга Авраменко, директор,  ДПТНЗ «Міжрегіональний центр ювелірного мистецтва м. Києва», кандидат педагогічних наук, Алевтина Молчанова, кандидат педагогічних наук, доцент (кафедра університетської освіти і права, Центральний інститут післядипломної педагогічної освіти), Лариса Сергеєва, доктор педагогічних наук, професор (кафедра державної служби і менеджменту освіти, Центральний інститут післядипломної педагогічної освіти).

Фасилітатор сегменту «Навчальні ресурси» проекту професор Лариса Сергеєва висловлюєщиру подякунауково-педагогічним працівникам університету за рецензування рукописів навчальних посібників: докторам наук, професорамО. Бондарчук, Г. Дмитренко, кандидатам наук, доцентам: О. Ануфрієвій, О. Брусенцевій, О. Брюховецькій, Д. Гоменюку, А. Молчановій, Л. Савчук.

Поповнення фондів Наукової бібліотеки – нагальна справа науково-педагогічних працівників університету.