«ПЕДАГОГІЧНА ІДЕЯ – ЦЕ ПОВІТРЯ, В ЯКОМУ РОЗПРАВЛЯЄ КРИЛА ПЕДАГОГІЧНА ТВОРЧІСТЬ»

«ПЕДАГОГІЧНА ІДЕЯ – ЦЕ ПОВІТРЯ, В ЯКОМУ РОЗПРАВЛЯЄ КРИЛА ПЕДАГОГІЧНА ТВОРЧІСТЬ»

21.10.2015 р. відбулося виїзне засідання кафедри філософії освіти і освіти дорослих ЦІППО на базі науково-методичного центру «Агроосвіта» (м. Ірпінь).

Мета і завдання:

  • створення дієвого освітнього простору для забезпечення мобільності, конкурентоспроможностіі педагогічних працівників у процесі підвищення кваліфікації та гнучкості їхньої підготовки (перепідготовки), ураховуючи швидкозмінні вимоги національного та міжнародного ринків праці;
  • залучення до освітнього простору потенційних партнерів науково-методичної і практичної сфер, що дасть змогу досягти розширення проблемного поля актуальних професійно-педагогічних завдань;
  • обмін і поширення передового педагогічного досвіду, файндрайзинг освітніх педагогічних ініціатив та інновацій;
  • методологічна, концептуальна, змістова, технологічна мережева взаємодія всіх суб’єктів освітнього простору для реалізації принципу «від теорії до практики», від теоретико-методологічного опрацювання актуальних проблем освіти до змістових і технологічних механізмів їх реалізації.

Під час виїзного засідання кафедри заступники директора НМЦ Хоменко М. П. і Дудник Т. П. представили основні напрями діяльності науково-методичного центру «Агроосвіта», окреслили інноваційні підходи до підвищення якості надання освітніх послуг у системі аграрної освіти, визначили стратегії підготовки фахівців для різних галузей агропромислового виробництва, розповіли про роботу електронного освітнього майданчика як засобу для навчання за індивідуальною освітньою траєкторією тощо.

Завідувач навчально-методичного кабінету дидактичного забезпечення НМЦ Жуковська С. А. ознайомила учасників засідання із технологією розроблення й створення науково-методичного забезпечення нового покоління з використанням освітянських та виробничих стандартів, зокрема мультимедійних програмно-методичних комплексів із дисциплін, електронних підручників і посібників, інтерактивних відеолекцій, програмних засобів для дистанційної та змішаної освіти, контенту для інтерактивних комплексів.

Учений секретар ВНЗ «УМО», канд. пед. наук Снісаренко О. С. акцентувала увагу на важливості співпраці між освітою, наукою та виробництвом для формування національно свідомої особистості, здатної продукувати зміни в суспільному житті, бути конкурентоспроможною на ринку праці, навчатися впродовж усього життя.

Завідувач кафедри філософії освіти і освіти дорослих, доктор пед. наук, проф., заслужений працівник освіти України Сорочан Т.М. окреслила вектори подальшої науково-методичної співпраці кафедри і підрозділів НМЦ.

Між учасниками відбулося жваве обговорення актуальних проблем професійної освіти, розробки освітніх стандартів нового покоління на засадах безперервності, мережевості, випереджувальності, прогностичності, відкритості тощо, інноваційних моделей професійної освіти і форм підвищення кваліфікації відповідно до соціально-економічних і технологічних викликів.

Учасники відвідали музей українського костюма та писанки, що розташований на території НМЦ. Експозиційний фонд музею, що становить понад 5 000 експонатів, представлено роботами з писанкарства, художньої вишивки, бісероплетіння, флористики тощо.

Корифей української педагогіки В. О. Сухомлинський слушно зауважував: «Педагогічна ідея – це повітря, в якому розправляє крила педагогічна творчість». Виїзне засідання кафедри філософії освіти і освіти дорослих, зустріч науковців, методистів і практиків стали невичерпним джерелом інноваційних ідей, платформою для наукових дискусій та обміну думками, подальшої мережевої співпраці і взаємодії.