ПОРІВНЯЛЬНІ ДОСЛІДЖЕННЯ В ОСВІТІ ДОРОСЛИХ

ПОРІВНЯЛЬНІ ДОСЛІДЖЕННЯ В ОСВІТІ ДОРОСЛИХ

04 грудня 2023 року відбулася відкрита лекція доктора філософії, професора кафедри педагогіки Університету Коменського в Братиславі Юліуса Матульчика на тему «Порівняльні дослідження в освіті дорослих». Юліус Матульчик є відомим в європейській андрагогіці дослідником проблем освіти дорослих.

Присутня аудиторія (онлайн на платформі ZOOM й на YouTube каналі УМО) - понад 190 науковців, науково-педагогічних та педагогічних працівників, студентів, аспірантів, слухачів курсів підвищення кваліфікації з Києва, Одеси, Харькова, Миколаєва, Луцька, Кривого Рогу тощо.

Співорганізатори заходу: ДЗВО «Університет менеджменту освіти» НАПН України; Інститут педагогічної освіти і освіти дорослих імені Івана Зязюна НАПН України, Київський міжнародний університет.

«Освіта дорослих стає все більш міжнародною та інтерактивною завдяки розвиненій співпраці між країнами», - зазначив Юліус Матульчик. На лекції науковцем було представлено етапи порівняльних досліджень та їх тенденції розвитку, проблеми і ризики порівняльних досліджень в освіті дорослих, порівняльна андрагогіка, типи та методи порівняльної андрагогіки та власні висновки дослідника з означеної проблеми.

Дякуємо партнерам кафедри педагогіки Університету Коменського в Братиславі за співпрацю, активність, можливість обміну думками щодо наукових досліджень.

Перегляд лекції професора Юліуса Матульчика на тему «Порівняльні дослідження в освіті доросли» можливий на YouTube каналі ДЗВО «Університет менеджменту освіти»: https://www.youtube.com/watch?v=UeVx7WW-IXM