Постійно діючий семінар «Вектор успіху» для науково-педагогічних  і педагогічних працівників Університету менеджменту освіти

Постійно діючий семінар «Вектор успіху» для науково-педагогічних і педагогічних працівників Університету менеджменту освіти

4 листопада 2015 р. в аудиторії 4.5 ІІІ корпусу ДВНЗ «Університет менеджменту освіти» відбулося заключне засідання науково-педагогічних і педагогічних працівників Університету в межах постійно діючого семінару «Вектор успіху».

Зі вступним словом перед працівниками Університету виступив Кириченко Микола Олексійович, перший проректор – проректор з науково-педагогічної та навчальної роботи ДВНЗ «Університет менеджменту освіти» НАПН України, кандидат педагогічних наук, доцент. Микола Олексійович наголосив на важливості проведення занять з обміну досвідом за участі науково-педагогічних та педагогічних працівників Університету й висловив слова щирої вдячності Любченко Надії Василівні, доценту кафедри державної служби та менеджменту освіти ЦІППО ДВНЗ «Університет менеджменту освіти» НАПН України за започаткування та проведення постійно діючого семінару «Вектор успіху», усьому колективу відділу науково-методичного забезпечення ППО ЦІППО ДВНЗ «Університет менеджменту освіти» за організацію та науково-методичний супровід засідань семінару, усім присутнім працівникам за теплу і доброзичливу атмосферу, що панувала на заході.

На семінарі за темою «Використання арт-терапевтичних технологій у процесі особистісно орієнтованої підготовки майбутніх фахівців» провела Брюховецька Олександра Вікторівна, доцент кафедри загальної та практичної психології Науково-навчального інституту менеджменту та психології ДВНЗ «Університет менеджменту освіти» НАПН України, кандидат психологічних наук, доцент. У своєму виступі вона наголосила на актуальності та ефективності застосування арт-терапії в навчальному процесі, структурі арт-терапевтичного заняття, розповіла про перешкоди у застосуванні арт-терапевтичних технологій. Окрім того, Брюховецька О. В. надала цінні поради щодо подолання перешкод у застосуванні цих технологій. Зокрема, не експериментувати одразу надто широко, а спробувати один із нових арт-терапевтичних методів; не перевантажувати захід надто великою кількістю видів діяльності, а натомість використовувати кілька методів, щоб «оживити» вашу програму; чітко інструктувати, лаконічно формулювати свої очікування від учасників. Підсумовуючи вищезазначене, Олександра Вікторівна наголосила на обов’язковості попередньої підготовки викладача до використання нових технологій у викладацькій практиці.

Невід’ємною складовою семінару стала зустріч з Ануфрієвою Оксаною Леонідівною, завідувачем аспірантури і докторантури ДВНЗ «Університет менеджменту освіти» НАПН України, кандидатом педагогічних наук, доцентом. Відбулася досить цікава та змістовна тематична дискусія за темою «Підготовка PhD у системі освіти України», на якій доповідач піднімала проблемні питання підготовки докторів філософії в системі освіти України. У своїй доповіді Ануфрієва О. Л. висвітлила проблемні питання проведення реформи аспірантури в Україні, а саме: десять базових принципів РhD в Європейському Союзі, структура РhD програм в Національному університеті «Києво-Могилянська академія» (НаУКМА), вимоги докторських програм у НаУКМА, зміст навчального плану аспірантури, особливості нової аспірантури (проект Постанови КМУ), ліцензування та акредитація аспірантури (проект Постанови КМУ). Оксана Леонідівна поділилася своїми міркуваннями стосовно нових вимог до підготовки докторів філософії в Україні та зазначила, що проект Постанови КМУ вводиться в дію з 1 січня 2016 р.

На засіданні відбулася також зустріч з Махинею Тетяною Анатоліївною, доцентом кафедри управління навчальним закладом та педагогіки вищої школи Науково-навчального інституту менеджменту та психології ДВНЗ «Університет менеджменту освіти» НАПН України, кандидатом педагогічних наук, доцентом, яка запропонувала учасникам семінар-практикум за темою «Оптимізація діяльності науково-педагогічних та педагогічних працівників засобами ІКТ». Доповідач розповіла про: роль ІКТ у навчальному процесі, рівні використання ІКТ, основи застосування хмарних технологій Google Docs. Окрім того, Махиня Т. А. на конкретних прикладах показала учасникам семінару, як можна створити електронний зміст документа, зробити автозаміну символу та багато інших корисних можливостей у текстовому редакторі MS Word.

Переважна більшість учасників семінару активно долучалася до обговорення широкого кола проблемних питань та щиро подякувала за досить змістовні, науково обґрунтовані й дуже повчальні виступи доповідачів.