ПРЕДСТАВНИКИ ННІМП ПРЕЗЕНТУВАЛИ НОВІ ПІДХОДИ ТА ТЕХНОЛОГІЇ ПІДГОТОВКИ ПУБЛІЧНИХ УПРАВЛІНЦІВ – ЦИФРОВИХ ЛІДЕРІВ ГРОМАД

ПРЕДСТАВНИКИ ННІМП ПРЕЗЕНТУВАЛИ НОВІ ПІДХОДИ ТА ТЕХНОЛОГІЇ ПІДГОТОВКИ ПУБЛІЧНИХ УПРАВЛІНЦІВ – ЦИФРОВИХ ЛІДЕРІВ ГРОМАД

Проблематиці використання сучасних програмних продуктів для управління бізнесом у практиці публічного управління, у діяльності бюджетних установ та закладів освіти було присвячено чергову VII Всеукраїнську науково-практичну конференцію «Нові інформаційні технології управління бізнесом».

Організатором конференції виступила Всеукраїнська громадська організація «Спілка Автоматизаторів Бізнесу» та Київський національний університет імені Тараса Шевченка.

Конференція надала можливість представникам освітніх закладів ознайомитися з новими інформаційними технологіями, обмінятися практичним досвідом їх викладання та застосування в підготовці фахівців в різних сферах національного господарства, розширити шляхи співпраці установ публічного сектору та закладів освіти з членами Спілки для реалізації спільних освітніх та дослідницьких проєктів.

На конференції зі спільною доповіддю на тему «Структурна модель екосистеми Цифрового Хабу з підготовки цифрових лідерів» взяли участь завідувач кафедри публічного управління та проектного менеджменту Навчально-наукового інституту менеджменту та психології ДЗВО «Університет менеджменту освіти» Мороз Володимир Васильович та провідний науковий співробітник відділу методології сталого розвитку Інституту досліджень якості життя НАН України Клиновий Дмитро Віталійович.

У своїх виступах доповідачі наголосили на тому, що запровадження освітніх платформ позитивно впливатиме на розширення можливостей оволодіння знаннями, вміннями та навичками у цифровій сфері освітянами і працівниками державного сектору, сприятиме подоланню цифрового розриву між темпами цифрового розвитку і недостатнім рівнем компетентності фахівців, підвищенню якості освітніх послуг, активізації ролі державних службовців і посадових осіб органів місцевого самоврядування у запровадженні цифрових трансформацій тощо.

Присутнім на заході було представлено орієнтовну структурну модель організації екосистеми Цифрового хабу з підготовки цифрових лідерів, включаючи Лабораторію цифрових технологій та інструментів публічного управління і місцевого самоврядування; WEB-систему формування та обробки звернень громадян «Комфортна громада»; Школу інноваційних лідерів публічного управління та проєктного менеджменту, а також Бюро консалтингу цифрових лідерів із надання стейкхолдерам інтерактивних консультацій з проблем впровадження цифрових технологій та інструментів в систему публічного управління та проєктного менеджменту.

У доповіді було використано практичні розробки кафедри публічного управління і проектного менеджменту, відділу методології сталого розвитку Інституту досліджень якості життя НАН України в частині напрацювання функціональних можливостей цифрових платформ публічного управління і проектного менеджменту, управління природно-ресурсними активами на муніципальному, регіональному та загальнодержавному рівнях, а також цифровий інструментарій електронного врядування «Комфортна громада», розроблений за участю Наукової установи «Цифрова агенція е-Екологія».