СПІЛЬНА ПРАЦЯ ЗАДЛЯ ПРИСКОРЕННЯ ПЕРЕМОГИ

СПІЛЬНА ПРАЦЯ ЗАДЛЯ ПРИСКОРЕННЯ ПЕРЕМОГИ

16 березня 2023 року у режимі онлайн відбулась процедура публічного підписання тексту Меморандуму між кафедрою професійної і вищої освіти ДЗВО «Університет менеджменту освіти» (завідувач – професор Лариса Сергеєва), кафедрою технологічної та професійної освіти (завідувач – професор Микола Садовий) та кафедрою педагогіки та спеціальної освіти (завідувач – професор Анатолій Рацул) Центральноукраїнського державного університету імені Володимира Винниченка.

Учасників підписання привітали: Лілія Клочек, проректор з наукової роботи ЦДУ імені Володимира Винниченка, доктор психологічних наук, професор; Наталія Муранова, проректор з науково-педагогічної, освітньої роботи та міжнародних зв’язків ДЗВО «УМО» НАПН України, доктор педагогічних наук професор; Людмила Снєжко, директор ДЗП(ПТ)О «Кропивницький професійний ліцей сфери послуг і торгівлі».

Із планами співпраці поділились Микола Садовий, завідувач кафедри технологічної та професійної освіти (Факультет математики, природничих наук та технологій), доктор педагогічних наук, професор і Анатолій Рацул, завідувач кафедри педагогіки та спеціальної освіти (Факультет педагогіки, психології та мистецтв), кандидат педагогічних наук, професор.

Підписання Меморандуму сприятиме підвищенню якості наукової та освітньої діяльності закладів освіти, удосконаленню показників ефективності, впровадженню кращих практик вітчизняних науковців, об’єднанню спільних зусиль щодо наукових досліджень, збагаченню професійного досвіду викладачів та підвищенню кваліфікації.