СПІЛЬНИЙ УКРАЇНО-АВСТРІЙСЬКИЙ ПРОЕКТ: РОБОЧА ЗУСТРІЧ

СПІЛЬНИЙ УКРАЇНО-АВСТРІЙСЬКИЙ ПРОЕКТ: РОБОЧА ЗУСТРІЧ

10 – 11 травня 2016 року відбулася україно-австрійська зустріч з міжнародними партнерами ДВНЗ «Університет менеджменту освіти» (KulturKontaktAustria, Інститут керівництва освітою та розвитку якості, Педагогічний інститут Штірії, м. Грац, Австрія). 

У зустрічі взяли участь: Олійник Віктор Васильович, ректор ДВНЗ «Університет менеджменту освіти» НАПН України, Олівія де Фонтана, заступник директора Інституту керівництва освітою та розвитку якості, Педагогічний інститут Штірії, Кириченко Микола Олексійович, перший проректор, проректор з науково-педагогічної та навчальної роботи, Отич Олена Миколаївна, проректор з науково-методичної роботи та міжнародних зв’язків, Моніка Мотт, керівник відділу освіти, KulturKontaktAustria, Алейнікова Олена Володимирівна, директор Навчально-наукового інституту менеджменту та психології, Гудрун Пайнсі, координатор освітніх проектів, KulturKontaktAustria, Олійник Володимир Вікторович, заступник директора Навчально-наукового інституту менеджменту та психології, Сорочан Тамара Михайлівна, завідувач кафедри філософії і освіти дорослих Центрального інституту післядипломної педагогічної освіти, Рябова Зоя Вікторівна, завідувач кафедри педагогіки вищої школи та управління навчальними закладами  Навчально-наукового інституту менеджменту та психології, інші завідувачі кафедр ДВНЗ «Університет менеджменту освіти» та співробітники.

Візит австрійських колег є продовженням співпраці  Університетуз KulturKontaktAustria, яка розпочалася у 2014 році з Проекту «Формування компетенцій з проектного менеджменту для інновативного розвитку шкіл для керівників шкіл України» спрямованого на поліпшення якості роботи ДВНЗ «Університет менеджменту освіти»у сфері проектного менеджменту для українських керівників шкіл. Змістовою метою поліпшення якості є передача методів сучасного проектного менеджменту у сфері розвитку школи. Особливістю проекту є практична довгострокова інтеграція цієї пропозиції у навчальні програми Університету та використання означених методик безпосередньо в системі післядипломної освіти України.

З вітальним словом до поважних гостей звернувся ректор ДВНЗ «Університет менеджменту освіти», дійсний член НАПН України, доктор педагогічних наук, професор Олійник В. В. Під час заходу була презентована система науково-методичної роботи, висвітлено процес підготовки та підвищення кваліфікації керівників навчальних закладів та окреслено перспективні напрями модернізації у сфері підготовки керівників навчальних закладів у ДВНЗ «Університет менеджменту освіти».

Крім того, практичним змістом щодо питань управління школою та лідерства у навчальній програмі Педагогічного інституту Штірії (м. Грац, Австрія) був наповнений виступ заступника директора Інституту керівництва освітою та розвитку якості, Педагогічний інститут Штірії, Олівії де Фонтани. Перший день роботи для австрійської делегації було завершено візитом до Гімназії №153 імені О. С. Пушкіна.

Робота проектної групи впродовж другого дня візиту австрійських колег до Університету полягала у висвітленні перспектив подальшої співпраці, визначенні умов реалізації майбутнього проекту, тематичного профілю, цільової групи, мети і очікуваного результату.

Під час зустрічі обговорювалися питання освітньої політики та процесу реформування системи освіти в Австрії й Україні, стратегії міжнародної співпраці ДВНЗ «Університет менеджменту освіти» (м.Київ, Україна) з Педагогічним інститутом Штірії (м. Грац, Австрія) з упровадження нових підходів у підготовку та підвищення кваліфікації керівних кадрів освіти, а також дисемінації австрійського досвіду в галузі менеджменту якості освіти. Результатом робочих зустрічей також стало виявлення подальших тем спільних міжнародних проектів та можливостей майбутньої співпраці з  питань підготовки менеджерів освіти за магістерськими програмами Університету, здійснення академічної мобільності викладачів та студентів  зазначених вищих навчальних закладів.