ТРЕНІНГИ  ДЛЯ  ДЕРЖАВНИХ  СЛУЖБОВЦІВ  КАТЕГОРІЇ  «А»

ТРЕНІНГИ ДЛЯ ДЕРЖАВНИХ СЛУЖБОВЦІВ КАТЕГОРІЇ «А»

З 16 по 22 грудня 2016 року науково-педагогічними працівниками Університету менеджменту освіти  НАПН  України  у складі: М.О.Кириченко – першого  проректора – проректора  з  науково-педагогічної  та  навчальної  роботи,  професора  кафедри  державної  служби  та  менеджменту  освіти, члена-кореспондента  Академії  наук вищої  освіти  України,  Н.Г.Діденко – завідувача кафедри державної служби та менеджменту освіти, О.І.Бондарчук – завідувача кафедри психології управління, П.В.Лушина – завідувача кафедри загальної та практичної психології, Т.О.Букорос – в.о. завідувача кафедри управління проектами, Г.А.Дмитренко – професора кафедри економіки та управління персоналом, Т.І.Бурлаєнко, М.Е.Морозової – доцентів кафедри економіки та управління персоналом, О.О.Нежинської – доцента кафедри психології управління, М.В.Пахомової – старшого викладача кафедри державної служби та менеджменту освіти проведено тренінгову програму підвищення кваліфікації державних службовців, які займають посади вищого корпусу державної служби - «Сучасне  лідерство:  новий  підхід  до  державного  управління».

Право на проведення тренінгової програми Університет виборов, отримавши перемогу у конкурсному відборі виконавців державного замовлення серед  вищих  навчальних  закладів  України.  Метою тренінгової програми було визначено підготовку нової генерації представників вищого корпусу державної служби, здатних професійно, політично неупереджено й ефективно впроваджувати зміни та новації у державних органах з дотриманням принципів державної служби та в інтересах держави і суспільства.

Тренінгова програма, за якою навчалися представники вищого корпусу державної служби, складалася з 5 модулів, кожен з яких був спрямований на розвиток особистісного потенціалу високопосадовців. За період навчання його учасники отримали практичні навички щодо реалізації лідерських якостей у своїй діяльності.

На урочистому закритті тренінгової програми «Сучасне лідерство: новий підхід до державного управління» Голова Національного агентства України з питань державної служби К.О.Ващенко привітав учасників програми та колектив Державного  вищого  навчального  закладу «Університет менеджменту освіти»  з  успішним  завершенням  програми.

Перший  проректор  Університету  М.О. Кириченко  висловив впевненість у використанні отриманих знань учасниками  навчання у власній професійній  діяльності.

Голова Державної авіаційної служби України О.В.Більчук від імені учасників подякував тренерам та організаторам навчання.

Від імені тренерів позитивними враженнями поділилася Н.Г. Діденко – завідувач кафедри державної служби та менеджменту освіти  Університету менеджменту освіти  НАПН  України.