У БІНПО ВІДБУЛАСЯ ІІІ ВСЕУКРАЇНСЬКА СТУДЕНТСЬКА НАУКОВО-ПРАКТИЧНА КОНФЕРЕНЦЯ «СОЦІАЛЬНО-ОСВІТНІ ДОМІНАНТИ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ СУЧАСНОГО КОМПЕТЕНТНОГО ФАХІВЦЯ»

У БІНПО ВІДБУЛАСЯ ІІІ ВСЕУКРАЇНСЬКА СТУДЕНТСЬКА НАУКОВО-ПРАКТИЧНА КОНФЕРЕНЦЯ «СОЦІАЛЬНО-ОСВІТНІ ДОМІНАНТИ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ СУЧАСНОГО КОМПЕТЕНТНОГО ФАХІВЦЯ»

16 травня 2024 року у Білоцерківському інституті неперервної професійної освіти ДЗВО «УМО» НАПН України відбулася ІІІ-а Всеукраїнська студентська науково-практична конференція «Соціально-освітні домінанти професійної підготовки сучасного компетентного фахівця». Конференція була приурочена до Дня науки в Україні та Всесвітнього дня вишиванки.

Модераторами Всеукраїнської конференції виступили: Володимир Кулішов, завідувач кафедри педагогіки, психології та менеджменту БІНПО, кандидат педагогічних наук, доцент та Оксана Оліферчук, завідувачка відділу сучасних технологій виробництва Білоцерківського інституту неперервної професійної освіти.

Мета конференції: обґрунтування соціальних та освітніх домінант підготовки сучасного компетентного фахівця в закладі вищої освіти, обговорення актуальних питань навчання і виховання сучасної молоді в період війни, стимулювання і підтримка наукової діяльності молоді, сприяння її успішному кар’єрному старту й професійному росту.

У конференції  взяли участь понад 200 представників провідних вітчизняних закладів вищої освіти: Миколаївського національного університету імені В.О. Сухомлинського, Українського державного університету імені М. Драгоманова, Запорізького національного університету, Глухівського НПУ імені О. Довженка, Херсонського державного університету, Київського столичного університету ім. Б. Грінченка, НУ «Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка», Полтавського НПУ імені В.Г. Короленка, Пенітенціарної академії України, Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника, Університету Карнегі Меллон, Національного університету оборони України, Центральноукраїнського державного університету імені Володимира Винниченка, НУ «Києво-Могилянська академія».

На пошту організаційного комітету конференції було надіслано понад 70 тез доповідей.

Наукова тематика конференції була досить широкою і включала низку актуальних питань, пов’язаних із: теоретичними і практичними засадами підготовки сучасного компетентного фахівця; особливостями підготовки конкурентоспроможного випускника ЗВО в період війни; технологіями розвитку професійної майстерності психолога в період війни і повоєнного відновлення України; розвитком компетентності молодих фахівців щодо прийняття ефективних управлінських рішень; роллю педагога вищої школи у формуванні національної свідомості особистості в умовах воєнного стану; проєктуванням індивідуальної освітньої траєкторії майбутнього фахівця; підготовці майбутніх психологів до надання ефективної психологічної допомоги в період війни; сучасними орієнтирами змісту управлінської компетентності майбутнього керівника закладу освіти тощо.

Роботу Всеукраїнської студентської науково-практичної конференції розпочала Вікторія Сидоренко, директорка БІНПО, докторка педагогічних наук, професорка. У науковій доповіді Вікторія Вікторівна акцентувала увагу присутніх на ролі студентства у розвитку вітчизняної науки, на формуванні сучасного наукового потенціалу в умовах воєнного стану, особливостях залучення здобувачів освіти до науково-дослідної роботи. Вікторія Сидоренко також представила досвід реалізації у БІНПО студентського стартап-проєкту «Інформаційний імунітет або безпека в медіа» як елемент повоєнної відбудови України».

Із вітальним словом до учасників конференції звернулися: Василь Триснюк, завідувач відділу досліджень навколишнього середовища Інституту телекомунікацій і глобального інформаційного простору НАН України, доктор технічних наук, професор, ключовий стейкголдер БІНПО; Олена Васильєва, декан факультету міжнародного туризму та економіки Національного університету «Запорізька політехніка», докторка економічних наук, професорка, ключовий стейкголдер  БІНПО; Володимир Кулішов, завідувач кафедри педагогіки, психології та менеджменту БІНПО, кандидат педагогічних наук, доцент; Дарина Головко, голова Колегії студентського самоврядування БІНПО, здобувачка І курсу освітнього ступеня «магістр» спеціальності 011 «Освітні, педагогічні науки».

Із науковими доповідями під час конференції виступили 9 спікерів: Вікторія Аніщенко, професорка кафедри педагогіки та гуманітарних дисциплін Пенітенціарної академії України, докторка педагогічних наук, професорка, із доповіддю: «Нова філософія етики спілкування крізь призму безбар’єрності»; Марія Саюк, аспірантка Інституту вищої освіти НАПН України, із доповіддю: «Особливості підготовки освітніх лідерів в університетах Нідерландів»; Станіслав Горошков, здобувач ІІ курсу освітнього ступеня «бакалавр» спеціальності 101 «Екологія» НУ «Києво-Могилянська академія», із доповіддю: «Кваліфікаційний розрив на ринку праці України і світу»; Ірина Кучерак, доцентка кафедри соціальної педагогіки та спеціальної освіти Запорізького національного університету, кандидатка педагогічних наук, із доповіддю: «Сучасна англомовна інклюзивна література: побачити невидиме»; Людмила Гусєва, здобувачка І-го курсу освітнього ступеня «магістр» спеціальності 073 Менеджмент Білоцерківського інституту неперервної професійної освіти ДЗВО «УМО» НАПН України, із доповіддю: «Роль керівника закладу освіти в антикризовому менеджменті в умовах воєнного стану»; Ольга Лебідь, здобувачка ІІ курсу освітнього ступеня «магістр» спеціальності 011 Освітні, педагогічні науки Білоцерківського інституту неперервної професійної освіти ДЗВО «УМО» НАПН України, з майстер-класом: «Вступний інструктаж на уроках виробничого навчання»; Михайло Жук, доцент кафедри методики професійної освіти та соціально-гуманітарних дисциплін Білоцерківського інституту неперервної професійної освіти ДЗВО «УМО» НАПН України, кандидат філософських наук, доцент, із доповіддю: «Проблема успішності сучасного фахівця»; Тетяна Чехлова, здобувачка ІІ курсу освітнього ступеня «магістр» спеціальності 053 «Психологія» Білоцерківського інституту неперервної професійної освіти ДЗВО «УМО» НАПН України, з доповіддю: «Хібукі – обійми для кожної дитини»; Софія Пахомова, здобувачка середньої освіти Білоцерківського природничо-математичного ліцею-гімназії № 16 ім. М.О. Кириленка, із доповіддю: «Формування лінгвістичних компетентностей здобувачів освіти шляхом вивчення мовностилістичних засобів у творі Вільяма Шекспіра «Гамлет».

Усеукраїнська студентська науково-практична конференція «Соціально-освітні домінанти професійної підготовки сучасного компетентного фахівця» стала майданчиком для обміну ідеями, досвідом та результатами досліджень здобувачів освіти, аспірантів, молодих вчених, науковців з питань підготовки та професійного становлення сучасного компетентного фахівця.

Запис пленарного засідання ІІІ-ої Всеукраїнської студентської науково-практичної конференції«Соціально-освітні домінанти професійної підготовки сучасного компетентного фахівця» можна переглянути на офіційному ютуб-каналі БІНПО за покликанням: https://www.youtube.com/watch?v=Yv1C_4Ls1Vc