У БІНПО ВІДБУЛАСЯ ОРГАНІЗАЦІЙНА ЗУСТРІЧ ІЗ ЗДОБУВАЧАМИ ДРУГОГО (МАГІСТЕРСЬКОГО) РІВНЯ ВИЩОЇ ОСВІТИ

У БІНПО ВІДБУЛАСЯ ОРГАНІЗАЦІЙНА ЗУСТРІЧ ІЗ ЗДОБУВАЧАМИ ДРУГОГО (МАГІСТЕРСЬКОГО) РІВНЯ ВИЩОЇ ОСВІТИ

19 квітня 2024 року у Білоцерківському інституті неперервної професійної освіти ДЗВО «Університет менеджменту освіти» НАПН України відбулася організаційна зустріч із здобувачами І курсу освітнього рівня магістра за спеціальностями: 011 Освітні, педагогічні науки, 053 Психологія та 073 Менеджмент.

Організаційна зустріч була проведена за підсумками заліково-екзаменаційної сесії здобувачів освіти з 01 по 20 квітня 2024 року та з метою узгодження питань проходження видів практик.

Участь в організаційній зустрічі взяли понад 160 здобувачів освіти та науково-педагогічних працівників БІНПО. До її проведення було залучено 7 спікерів: Вікторія Сидоренко, директорка БІНПО, докторка педагогічних наук, професорка; Володимир Кулішов, завідувач кафедри педагогіки, психології та менеджменту, кандидат педагогічних наук, доцент; Юлія Герасименко, професорка кафедри педагогіки, психології та менеджменту, докторка економічних наук, доцентка; Лідія Горошкова, професорка кафедри педагогіки, психології та менеджменту, докторка економічних наук, професорка; Леся Інжиєвська, доцентка кафедри педагогіки, психології та менеджменту, кандидатка психологічних наук, доцентка; Ілля Пахомов, старший викладач кафедри педагогіки, психології та менеджменту; Марина Князєва, завідувачка навчального відділу БІНПО.

На початку організаційної зустрічі виступила Вікторія Сидоренко, директорка БІНПО, докторка педагогічних наук, професорка, підсумувала результати заліково-екзаменаційної сесії. Вона охарактеризувала особливості проходження видів практик здобувачами вищої освіти за освітніми програмами «Психологія», «Управління навчальним закладом» та «Педагогіка вищої школи» в умовах воєнного стану, звернула увагу на визначальну роль практики для підготовки якісних кваліфікаційних робіт магістра.

Володимир Кулішов, завідувач кафедри педагогіки, психології та менеджменту, гарант освітньої програми «Педагогіка вищої школи», наголосив на особливостях проходження науково-педагогічної практики здобувачами освіти за спеціальністю 011 «Освітні, педагогічні науки», реалізації наукової та педагогічних складових, кожна з яких знаходить відображення в змісті практики і звітних документах.

Юлія Герасименко, професорка кафедри педагогіки, психології та менеджменту, гарант освітньої програми «Управління навчальним закладом» повідомила, що базою проходження практики можуть бути заклади освіти різної форми власності: заклади дошкільної, позашкільної, загальної середньої, професійної (професійно-технічної), фахової передвищої та вищої освіти. Лідія Горошкова, професорка кафедри педагогіки, психології та менеджменту, докторка економічних наук, професорка, звернула увагу здобувачів освіти на те, що базою практики можуть бути заклади різної форми власності, які надають освітні послуги.

Леся Інжиєвська, доцентка кафедри педагогіки, психології та менеджменту, кандидатка психологічних наук, доцентка, звернула увагу здобувачів на проведенні якісних психодіагностичних досліджень, які можуть стати основою другого розділу кваліфікаційної роботи магістра. Ілля Пахомов, старший викладач кафедри педагогіки, психології та менеджменту, розповів про особливості проходження переддипломної практики здобувачами-психологами та наголосив на необхідності планування та проведення під час практики якісного експериментального дослідження, яке передбачає наявність експериментальної та контрольної групи, а також формувального та констатувального етапів експерименту.

Марина Князєва, завідувачка навчального відділу БІНПО, яка ознайомила здобувачів вищої освіти з необхідністю правильного оформлення документів практики, зокрема пояснила процедуру укладання договору між БІНПО та базою практики, що є підставою для її проходження.

Щиро дякуємо всім учасникам організаційної зустрічі за зворотній зв’язок та професійну комунікацію!