У БІНПО ВІДБУВСЯ ЗАХИСТ КВАЛІФІКАЦІЙНИХ РОБІТ МАГІСТРІВ СПЕЦІАЛЬНОСТІ 011 «ОСВІТНІ, ПЕДАГОГІЧНІ НАУКИ»

У БІНПО ВІДБУВСЯ ЗАХИСТ КВАЛІФІКАЦІЙНИХ РОБІТ МАГІСТРІВ СПЕЦІАЛЬНОСТІ 011 «ОСВІТНІ, ПЕДАГОГІЧНІ НАУКИ»

17 травня 2024 року у Білоцерківському інституті неперервної професійної освіти ДЗВО «Університет менеджменту освіти» НАПН України відбувся захист кваліфікаційних робіт магістрів за спеціальністю 011 «Освітні, педагогічні науки» (ОПП «Педагогіка вищої школи»).

Захист кваліфікаційних робіт магістрів відбувся у змішаному форматі.

Сьогодні розширюється функціонал педагогічної професії: сучасний викладач це наставник, консультант, модератор, коуч, тьютор, фасилітатор; зростає престиж професії викладача (на великих фірмах впроваджується «coaching» – наставництво, фахівці роботи з персоналом); здобуття профільної педагогічної освіти у магістратурі дає старт новим можливостям, професійному успіху та кар’єрному росту.

Захист кваліфікаційних робіт – відповідальний момент, коли здобувачі освіти мають підтвердити рівень здобутих в закладі освіти теоретичних знань, набутих практичних навичок, розвинутих фахових компетентностей.

Цьогорічне проведення атестації відбулося в складі екзаменаційної комісії:

Скиба Юрій Андрійович – голова комісії, заступник директора з наукової роботи Інституту вищої освіти НАПН України, доктор педагогічних наук, доцент; Кулішов Володимир Сергійович – заступник голови комісії, завідувач кафедри педагогіки, психології та менеджменту БІНПО ДЗВО «УМО» НАПН України, кандидат педагогічних наук, доцент; Сидоренко Вікторія Вікторівна – член комісії, директорка БІНПО ДЗВО «УМО» НАПН України, докторка педагогічних наук, професорка; Кучеренко Ірина Анатоліївна – член комісії, завідувачка кафедри методики професійної освіти та соціально-гуманітарних дисциплін БІНПО ДЗВО «УМО» НАПН України, докторка педагогічних наук, професорка; Шматок Аліна Олексіївна – секретар комісії, методистка навчального відділу БІНПО ДЗВО «УМО» НАПН України.

Магістранти продемонстрували високий рівень теоретичної та практичної підготовки, вміння та компетентності, які сьогодні зумовлюють специфіку професійної діяльності викладача закладу вищої освіти.

Голова комісії, Юрій Скиба, зазначив актуальність тематики кваліфікаційних робіт магістрів, що охоплює широке коло проблем сучасної педагогічної науки і практики, високий рівень захисту робіт, уміння здобувачів вести наукову дискусію та захищати результати власних досліджень. За результатами захисту деякі здобувачі освіти отримали рекомендації до вступу у аспірантуру.

Вітаємо магістрів з успішним захистом кваліфікаційних робіт та бажаємо професійної самореалізації!