У Київському міському будинку вчителя  відбулася І Міжнародна спеціалізована виставка  «ЗНО – 2016. Освіта в Україні. Освіта за кордоном»

У Київському міському будинку вчителя відбулася І Міжнародна спеціалізована виставка «ЗНО – 2016. Освіта в Україні. Освіта за кордоном»

24–27 вересня 2015 р. вперше в Київському міському будинку вчителя з метою ознайомлення українських абітурієнтів з представниками навчальних закладів, освітніх установ та організацій з України, Білорусії, Чехії, Польщі, Угорщини, Словаччини, країн Балтії та поширення інформації про вакансії і консультування з проблем підготовки до вступу до університетів, працевлаштування відбулася І Міжнародна спеціалізована виставка «ЗНО – 2016. Освіта в Україні. Освіта за кордоном».

У роботі виставки брали участь більш як 100 українських та закордонних навчальних закладів, представники яких розповіли про особливості вступу й здобуття вищої освіти на бакалаврських та магістерських програмах.

Зокрема, у роботі виставки брали участь провідні українські вищі навчальні заклади, серед яких: ДВНЗ «Університет менеджменту освіти» НАПН України, Глухівський національний педагогічний університет ім. О. Довженка, Національний авіаційний університет, Приазовський державний технічний університет, Міжрегіональна академія управління персоналом, Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет ім. Г. Сковороди, Київський національний університет ім. Т. Шевченка, Одеський національний університет ім. І. Мечникова, Національний юридичний університет ім. Я. Мудрого та інші вищі навчальні заклади.

Відвідувачі виставки, майбутні абітурієнти та їхні батьки, дізнавалися про підготовчі програми, які пропонують навчальні заклади, рівень вимог до сертифікатів ЗНО з навчальних предметів, перспективи розвитку кар’єри після отримання диплому тощо. Окрім того, відвідувачі мали можливість прослухати тематичні семінари та презентації від представників вищезазначених навчальних закладів.

Науково-педагогічними працівниками ДВНЗ «Університет менеджменту освіти» в межах виставки було проведено вісім заходів. Під час семінару-тренінгу за темою «Теоретико-методичні засади розвитку управління навчальним закладом та педагогіки вищої школи в сучасному інформаційно-комунікаційному середовищі» виступили: Рябова Зоя Вікторівна, завідувач кафедри управління навчальним закладом та педагогіки вищої школи Інституту менеджменту та психології ДВНЗ «Університет менеджменту освіти» НАПН України, доктор педагогічних наук, професор; Махиня Тетяна Анатоліївна, доцент кафедри управління навчальним закладом та педагогіки вищої школи Інституту менеджменту та психології ДВНЗ «Університет менеджменту освіти» НАПН України, кандидат педагогічних наук, доцент; Тимошко Ганна Миколаївна, професор кафедри управління навчальним закладом та педагогіки вищої школи інституту менеджменту та психології ДВНЗ «Університет менеджменту освіти» НАПН України, кандидат педагогічних наук, доцент; Приходькіна Наталя Олексіївна, доцент кафедри управління навчальним закладом та педагогіки вищої школи Інституту менеджменту та психології ДВНЗ «Університет менеджменту освіти» НАПН України, кандидат педагогічних наук.

На «круглому столі» «Інноваційні підходи до освітньої діяльності в системі післядипломної педагогічної освіти» з доповідями виступили: Гусєв В’ячеслав Олександрович, професор кафедри менеджменту освіти, економіки та маркетингу Центрального інституту післядипломної педагогічної освіти ДВНЗ «Університет менеджменту освіти» НАПН України, кандидат економічних наук, доцент; Базелюк Василь Григорович, доцент кафедри університетської та професійної освіти і права Центрального інституту післядипломної педагогічної освіти ДВНЗ «Університет менеджменту освіти» НАПН України, кандидат педагогічних наук, доцент; Любченко Надія Василівна, доцент кафедри менеджменту освіти, економіки та маркетингу Центрального інституту післядипломної педагогічної освіти ДВНЗ «Університет менеджменту освіти» НАПН України, кандидат педагогічних наук.

Семінар «Інноваційна методологія модернізації національної системи освіти в контексті ідеології еколюдиноцентризму» провів Дмитренко Геннадій Анатолійович, головний науковий співробітник-завідувач лабораторії управління післядипломної педагогічної освіти Науково-дослідного інституту ДВНЗ «Університет менеджменту освіти» НАПН України, доктор економічних наук, професор.

На «круглому столі» «Сучасні педагогічні технології у вищих навчальних закладах» з доповідями виступили: Бурлаєнко Тетяна Іванівна, завідувач кафедри економіки та управління персоналом Інституту менеджменту та психології ДВНЗ «Університет менеджменту освіти» НАПН України, кандидат педагогічних наук; Шевчик Ольга Георгіївна, доцент кафедри економіки та управління персоналом Інституту менеджменту та психології ДВНЗ «Університет менеджменту освіти» НАПН України, кандидат педагогічних наук.

«Круглий стіл» «Криза – це перехід на новий рівень для людини і суспільства. Як перехідні часи повинні стати новим початком» провів Лушин Павло Володимирович, завідувач кафедри загальної та практичної психології Інституту менеджменту та психології ДВНЗ «Університет менеджменту освіти» НАПН України, доктор психологічних наук, професор.

Майстер-клас «Арт-терапія в освітньому просторі» провела Інжиєвська Леся Анатоліївна, старший викладач кафедри загальної та практичної психології Інституту менеджменту та психології ДВНЗ «Університет менеджменту освіти» НАПН України.

Майстер-клас «Медіаційні технології в освіті» провів Гусєв Андрій Ігорович, доцент кафедри загальної та практичної психології Інституту менеджменту та психології ДВНЗ «Університет менеджменту освіти» НАПН України, кандидат психологічних наук.

«Круглий стіл» «Досвід організації та участь у мобільних науково-практичних заходах в Україні, Чехії, Словаччині та Угорщині» провела Козлакова Галина Олексіївна, головний науковий співробітник-завідувач лабораторії проблем педагогіки і психології післядипломної педагогічної освіти ДВНЗ «Університет менеджменту освіти» НАПН України, доктор педагогічних наук, професор.

Учасники заходів відзначили актуальність проведення Університетом вищезазначених заходів, під час яких слухачі мали змогу ознайомитися із:

  • теоретико-методичними засадами розвитку управління навчальним закладом та педагогіки вищої школи в сучасному інформаційно-комунікаційному середовищі;
  • інноваційними підходами до освітньої діяльності в системі післядипломної педагогічної освіти;
  • інноваційною методологією модернізації національної системи освіти в контексті ідеології еколюдиноцентризму;
  • сучасними педагогічними технологіями у вищих навчальних закладах;
  • роздумами над темою «Криза – це перехід на новий рівень для людини і суспільства. Як перехідні часи повинні стати новим початком»;
  • значенням арт-терапії в освітньому просторі;
  • медіаційними технологіями в освіті,
  • досвідом організації та участю у мобільних науково-практичних заходах в Україні, Чехії, Словаччині та Угорщині.