УЧАСТЬ ПРАЦІВНИКІВ УМО У МЕТОДОЛОГІЧНОМУ СЕМІНАРІ НАПН УКРАЇНИ «ПРОФІЛЬНА СЕРЕДНЯ ОСВІТА: ВИКЛИКИ І ШЛЯХИ РЕАЛІЗАЦІЇ»

УЧАСТЬ ПРАЦІВНИКІВ УМО У МЕТОДОЛОГІЧНОМУ СЕМІНАРІ НАПН УКРАЇНИ «ПРОФІЛЬНА СЕРЕДНЯ ОСВІТА: ВИКЛИКИ І ШЛЯХИ РЕАЛІЗАЦІЇ»

04 квітня 2024 року науково-педагогічні працівники ДЗВО «Університет менеджменту освіти» взяли участь у Методологічному семінарі Національної академії педагогічних наук України «Профільна середня освіта: виклики і шляхи реалізації». Захід відбувся у змішаному форматі за присутності ректора Університету Миколи Кириченко, проректора з науково-педагогічної, освітньої роботи та міжнародних зв’язків Наталії Муранової; проректора з наукової роботи та цифровізації Інни Отамась, представників дирекцій Навчально-наукового інституту менеджменту та психології й Центрального інституту післядипломної освіти; викладачів випускових кафедр.

Відкрив методологічний семінар і виступив з мотиваційним словом президент НАПН України, дійсний член НАН України і НАПН України, доктор філософських наук, професор Василь Кремень.

Ключові доповіді представили: Олександр Ляшенко, доктор педагогічних наук, професор, дійсний член НАПН України, академік-секретар Відділення загальної середньої освіти і цифровізації освітніх систем НАПН України «Шляхи реалізації профільної середньої освіти в умовах реформування української школи»; Микола Пригодій, доктор педагогічних наук, професор, заступник директора Інституту професійної освіти НАПН України «Реалізація профільної середньої освіти професійного спрямування у закладах професійної (професійно-технічної) та фахової передвищої освіти»; Максим Гальченко, доктор філософських наук, директор Інституту обдарованої дитини НАПН України «Реалізація середньої спеціалізованої освіти наукового спрямування: теоретичні здобутки і практичні виклики»; Іван Бех, доктор психологічних наук, професор, дійсний член НАПН України, директор Інституту проблем виховання НАПН України «Гуманістична педагогіка як ядро концепції НУШ»; Інна Отамась, кандидат історичних наук, доцент, проректор ДВЗО «Університет менеджменту освіти» НАПН України «Реалії та перспективи профільної середньої освіти в Україні: з досвіду Європи»; Тетяна Засєкіна, доктор педагогічних наук, старший науковий співробітник, заступник директора Інституту педагогіки НАПН України «Формування обов’язкових освітніх компонентів профільної середньої освіти»; Світлана Литвинова, доктор педагогічних наук, старший науковий співробітник, заступник директора Інституту цифровізації освіти НАПН України «Особливості формування цифрового освітнього простору профільної школи».

Цікавим було представлення практичного досвіду роботи управлінців освіти, директорів шкіл, учителів.

Також відбулися змістовні дискусій на чотирьох проблемних круглих столах, де були запропоновані й обговорені різноманітні підходи до вирішення низки актуальних проблем запровадження профільної освіти в Новій українській школі з урахуванням здобутків вітчизняної педагогічної теорії і освітньої практики та досвіду зарубіжних освітніх систем. Проблемами обговорення на методологічному семінарі були: методологія трансформації профільної середньої освіти в контексті зарубіжного і вітчизняного досвіду розвитку освітніх систем; дидактичні системи і моделі профільної середньої освіти академічного і професійного спрямування та їх реалізація в освітній практиці; особливості реалізації профільного навчання в умовах воєнного стану; управління якістю профільної середньої освіти та розвиток мережі закладів профільної середньої освіти; зміст і технології профільного навчання; формування і перспективи розвитку цифрового освітнього середовища закладів профільної середньої освіти; підготовка педагогічних працівників до реалізації профільної середньої освіти. На семінарі обговорено і схвалено проєкт Концепції профільної середньої освіти академічного спрямування, запропонований вченими НАПН України.

Джерело: https://naps.gov.ua/ua/press/releases/3281/