Українсько-австрійський проект з Проектним Бюро «KulturKontakt» (м. Відень, Австрія).

Українсько-австрійський проект з Проектним Бюро «KulturKontakt» (м. Відень, Австрія).

14 червня 2016 року у ДВНЗ «Унверситет менеджменту освіти» Національної Академії Наук відбулася зустріч з координатором з питань освіти Проектного Бюро «KulturKontakt» Федерального міністерства освіти, мистецтва і культури (м. Відень, Австрія) – Гудрун Паінсі (Gudrun Painsi). Від Університету у зустрічі узяли участь проректор з науково-методичної роботи та міжнародних зв’язків Отич Олена Миколаївна та начальник відділу міжнародного співробітництва Кривонос Наталія Вікторівна. У результаті зустрічі сторони домовились про наступне:

1. Започаткувати новий проект з робочою назвою «Розвиток професійної соціокоммунікативної компетентності та компетентності самовдосконалення керівників загальноосвітніх навчальних закладів України в системі післядипломної педагогічної освіти» (термін виконання: червень 2016 р.  – грудень 2017 р.).

2. Визначити метою проекту розроблення навчальних модулів, зміст яких спрямований на розвиток професійної соціокомунікативної компетентності та компетентності самовдосконалення майбутніх і працюючих директорів загальноосвітніх навчальних закладів і апробацію цього змісту у практичній діяльності Університету менеджменту освіти з підвищення кваліфікації слухачів та магістерської підготовки студентів.

3. Сформувати 3 групи – учасників проекту:  експертна група (Отич О.М., Оліфіра Л.М., Рябова З.В., Сорочан Т.M., Кривонос Н.В., Степко М.Ф., Алейнікова О.В., Олейник В.В.), майбутні тренери (20 чол.), слухачі курсів підвищення кваліфікації (25 чол.).

4. Підготувати  офіційні документи щодо організації українсько-австрійської співпраці: спільна концепція проекту (до 10 липня 2016 р.), договір про співпрацю (до 1 вересня 2016 р.),  протокол зустрічі української та австрійської груп для підписання договору (жовтень – листопад, 2016 р.).

5. Визначити основні напрями спільної проектної діяльності:

-  моніторинг потреб директорів ЗНЗ у професійному саморозвитку і розвитку соціокомунікативної компетентності;

Результати: 1.  Список потреб директорів. 2. Простеження динаміки змін рівнів розвитку їхньої професійної соціокомунікативної компетентності та компетентності самовдосконалення. 3. Розроблення змісту навчального модуля та стратегії підвищення кваліфікації директорів вищих навчальних закладів.

6. Кінцеві результати:

  1. Навчальний модуль для підвищення кваліфікації директорів, методистів.
  2. Навчальний модуль для магістрантів.
  3. Навчальний модуль для закладів післядипломної педагогічної освіти – членів «Українського відкритого університету післядипломної освіти».
  4. Розроблення спільного навчально-методичного посібника.
  5. Підготовка спільної австрійсько-української доповіді про можливості впровадження розробленого навчального модулю у зміст післядипломної педагогічної освіти Австрії.
  6. Залучення австрійської групи експертів до складу творчих груп Українського відкритого університету післядипломної освіти з вивчення проблем і потреб закладів ППО у навчально-методичному і науково-методичному забезпеченні діяльності та розроблення і впровадження у практику стандартів підвищення кваліфікації педагогічних і керівних кадрів освіти

7. Розміщення наукових публікацій австрійських експертів у науково-методичному журналі УМО «Післядипломна освіта в Україні» у рубриці «На допомогу  методисту».