УНІВЕРСИТЕТ МЕНЕДЖМЕНТУ ОСВІТИ  УЗЯВ УЧАСТЬ У  VІIІ МІЖНАРОДНІЙ СПЕЦІАЛІЗОВАНІЙ ВИСТАВЦІ «СУЧАСНІ ЗАКЛАДИ ОСВІТИ – 2017»  ТА ПРОВІВ КРУГЛИЙ СТІЛ  «ЗАКОНОДАВЧЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РОЗВИТКУ ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ ОСВІТИ В УКРАЇНІ»

УНІВЕРСИТЕТ МЕНЕДЖМЕНТУ ОСВІТИ УЗЯВ УЧАСТЬ У VІIІ МІЖНАРОДНІЙ СПЕЦІАЛІЗОВАНІЙ ВИСТАВЦІ «СУЧАСНІ ЗАКЛАДИ ОСВІТИ – 2017» ТА ПРОВІВ КРУГЛИЙ СТІЛ «ЗАКОНОДАВЧЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РОЗВИТКУ ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ ОСВІТИ В УКРАЇНІ»

16–18 березня 2017 р. ДВНЗ «Університет менеджменту освіти» НАПН України відповідно до плану роботи Університету на 2017 рік узяв участь у VІIІ Міжнародній спеціалізованій виставці «Сучасні заклади освіти – 2017», що проводилась у приміщенні Київського Палацу дітей та юнацтва (м. Київ, вул. І. Мазепи, 13). Організаційно-технічний  супровід участі Університету у виставці здійснював відділ науково-методичного забезпечення та координації діяльності закладів ППО.

У рамках роботи виставки 16 березня 2017 року Університетом менеджменту освіти проведено круглий стіл «Законодавче забезпечення розвитку післядипломної освіти в Україні» у продовження дискусії, започаткованої Радою ректорів (директорів) Українського відкритого університету післядипломної освіти ВГО «Консорціум закладів післядипломної освіти» під час круглого столу «Нормативно-правове забезпечення діяльності закладів післядипломної освіти» (24 лютого 2017 р., УМО).

Розпочав дискусію Олійник Віктор Васильович – доктор педагогічних наук, професор, дійсний член НАПН України, ректор ДВНЗ «Університет менеджменту освіти», президент ВГО «Консорціум закладів післядипломної освіти», голова Ради ректорів (директорів) Українського відкритого університету післядипломної освіти, перший заступник голови Громадської ради освітян і науковців України з доповіддю «Який стандарт потрібен післядипломній педагогічній освіті?». Він наголосив на нагальній необхідності розроблення законодавчого забезпечення розвитку післядипломної освіти України, запропонував для розгляду варіанти стандартів для системи післядипломної педагогічної освіти (стандарт післядипломної освіти, стандарт підвищення кваліфікації, стандарт професійного розвитку педагогічних і управлінських кадрів) та запросив учасників круглого столу до їх обговорення.

У роботі круглого столу взяли участь понад 70 учасників: представники Міністерства освіти і науки України, Національної академії педагогічних наук України та Громадської спілки «Всеукраїнська академія інноваційного розвитку освіти»,  члени робочої групи Комітету з питань науки і освіти Верховної Ради України щодо підготовки до 2-го читання проекту Закону України «Про освіту»,  ректори (директори) закладів ППО - членів УВУПО, керівні, науково-педагогічні й педагогічні працівники ДВНЗ «Університет менеджменту освіти» НАПН України  та закладів післядипломної педагогічної освіти  України, представники педагогічної преси.

З доповідями виступили: Отич Олена Миколаївна – доктор педагогічних наук, професор, проректор з науково-методичної роботи та міжнародних зв’язків  ДВНЗ «Університет менеджменту освіти» НАПН України, виконавчий директор ВГО «Консорціум закладів післядипломної освіти», виконавчий директор УВУПО, Науменко Григорій Григорович - кандидат філософських наук, начальник відділу по роботі з закладами ППО Інституту модернізації змісту освіти Міністерства освіти і науки України, Сорочан Тамара Михайлівна -  директор Центрального інституту післядипломної педагогічної освіти ДВНЗ «Університет менеджменту освіти», доктор педагогічних наук, професор, Смагін Ігор Іванович -  доктор педагогічних наук, кандидат наук з державного управління, доцент, ректор Житомирського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти, Бодик Остап Петрович - кандидат філологічних наук, доцент, в. о. ректора Донецького обласного інституту післядипломної педагогічної освіти, Дей Марина Олександрівна -  кандидат юридичних наук, доцент, завідувач кафедри університетської освіти і права Центрального інституту післядипломної педагогічної освіти ДВНЗ «Університет менеджменту освіти», Оліфіра Лариса Миколаївна -  кандидат педагогічних наук, доцент, заступник директора Центрального інституту післядипломної педагогічної освіти ДВНЗ «Університет менеджменту освіти».

Заслухавши і обговоривши доповіді, учасники круглого столу ухвалили резолюцію і прийняли рішення звернутися до Міністерства освіти і науки України, Міністерства праці та соціальної політики України з клопотанням щодо:

  • доповнення змісту проектів Закону «Про освіту» та Закону «Про освіту дорослих/післядипломну освіту», розроблення якого передбачається в перспективі, положеннями щодо визначення сутності, завдань, принципів і функцій післядипломної освіти;
  • закріплення у зазначених законах статусу закладів післядипломної педагогічної освіти з урахуванням того, що вони здійснюють підвищення кваліфікації осіб з вищою освітою, отже потребують кадрового, матеріального та іншого ресурсного забезпечення на відповідному рівні;
  • законодавчого закріплення статусу науково-педагогічних працівників, які працюють у закладах післядипломної педагогічної освіти, на рівні науково-педагогічних працівників закладів вищої освіти, а також унормувати процеси створення та функціонування кафедр, як основних структурних підрозділів цих закладів;
  • урахування у законах «Про освіту» та «Про освіту дорослих/післядипломну освіту» особливостей функціонування закладів післядипломної педагогічної освіти при визначенні ліцензійних умов та порядку проведення акредитації/атестації зазначених закладів.

Учасниками круглого столу було прийнято рішення консолідувати зусилля МОН України, Комітету Верховної Ради України з питань науки і освіти, Національної академії педагогічних наук України; Всеукраїнської громадської організації «Консорціум закладів післядипломної освіти», Громадської ради освітян і науковців України, Громадської спілки «Всеукраїнська академія інноваційного розвитку освіти», закладів післядипломної педагогічної освіти з метою забезпечення ефективності модернізації системи післядипломної освіти в Україні, для розроблення переліку документів, що законодавчо й нормативно підтримуватимуть розвиток вітчизняної післядипломної освіти (Закону України про освіту дорослих/післядипломну освіту, Концепції і стратегії розвитку післядипломної освіти/підвищення кваліфікації керівних кадрів, фахівців з вищою освітою різних галузей, Стандарту післядипломної освіти/підвищення кваліфікації керівних кадрів, фахівців з вищою освітою (відповідно до галузі), науково-педагогічних та педагогічних працівників, робітничих кадрів тощо з конкретизацією компетентностей та вимог до результатів навчання, Положення про післядипломну освіту/підвищення кваліфікації або організацію освітнього процесу на курсах підвищення кваліфікації, Положення про Заклад (структурний підрозділ) післядипломної освіти/підвищення кваліфікації).

Крім того, запропоновано внести зміни в усі документи стосовно норм часу, організації освітнього процесу тощо з метою унормування дистанційної форми навчання з урахуванням сучасних тенденцій поширення е-освіти.

Листи з цією резолюцією будуть направлені до Комітету з питань науки і освіти Верховної Ради України, Міністерства освіти і науки України, Міністерства праці та соціальної політики України, Інституту модернізації змісту освіти МОН України з метою активізації їх законотворчої та нормотворчої діяльності, спрямованої на законодавче забезпечення розвитку післядипломної освіти в Україні, а також з  метою клопотання перед ними щодо сприяння створенню Робочої групи з числа законодавців, освітян, науковців, представників органів влади та учасників Круглого столу, бажаючих узяти участь у цій діяльності і представників усіх заінтересованих сторін.

За підсумками роботи виставки ДВНЗ «Університет менеджменту освіти» НАПН України нагороджено золотою медаллю в номінації «Компетентнісний підхід – основа якості змісту навчально-виховного процесу в закладах освіти», а науковцям Університету вручено дипломи.