Утворено Раду молодих учених ДВНЗ УМО

Утворено Раду молодих учених ДВНЗ УМО

29 березня 2016 року офіційно утворено Раду молодих учених ДВНЗ УМО. Урочисте відкриття заходу розпочалось із промови ректора - академіка Олійника В.В. Усі присутні змогли почути доброзичливі настанови щодо функціонування РМУ від проректора з науково-методичної роботи та міжнародних зв’язків - доктора педагогічних наук, професора Отич О.О., першого проректора - доктора філософії, професора Кириченка М.О.

Головною метою РМУ є підтримка молодіжних наукових ініціатив, залучення молоді до науково-дослідної роботи, сприяння розвитку її наукового і творчого потенціалу, реалізації прав щодо участі у науковій, науково-технічній та інноваційній діяльності, спрямованій на формування особистості сучасного вченого-дослідника з фундаментальними професійними знаннями та широким науковим світоглядом.

Правління РМУ:

  • голова РМУ - Катюк Ярослава Леонідівна, кандидат психологічних наук, доцент кафедри філософії і освіти дорослих;
  • заступник голови РМУ - Коробко Наталія Віталіївна, аспірант кафедри філософії і освіти дорослих;
  • секретар РМУ - Лисак Тетяна Миколаївна, старший викладач.

Науково-організаційна підтримка:

  • Маслов В.І., доктор педагогічних наук, професор, професор кафедри управління навчальними закладами та педагогіки вищої школи;
  • Ануфрієва О.Л., кандидат педагогічних наук, доцент, завідувач аспірантури і докторантури ДВНЗ УМО.