В УМО ВІДБУВСЯ ДЕНЬ ВІДКРИТИХ ДВЕРЕЙ!

В УМО ВІДБУВСЯ ДЕНЬ ВІДКРИТИХ ДВЕРЕЙ!

ЗАПРОШУЄМО НА НАВЧАННЯ!

12 березня 2016 року кафедра державної служби та менеджменту освіти Центрального інституту післядипломної педагогічної освіти ДВНЗ «Університет менеджменту освіти» Національної академії педагогічних наук України (м.Київ) провела День відкритих дверей для абітурієнтів магістратури із спеціальності «Публічне управління та адміністрування» (спеціалізації «Державна служба» та «Адміністративний менеджмент»).

Учасниками заходу були студенти київських ВНЗ, молоді науковці, фахівці-практики – юристи та державні службовці.

Відкрив захід Михайло Філімонович Степко, директор Центрального інституту післядипломної педагогічної освіти ДВНЗ «Університет менеджменту освіти», професор, член-кореспондент Національної академії педагогічних наук України, який  привітав учасників і, зазначивши основні проблеми з питань отримання вищої освіти в Україні та за кордоном, переконливо наголосив на високій якості вітчизняної освіти та практики в галузі публічного управління та адміністрування.

Ніна Григорівна Діденко, завідувач кафедри державної служби та менеджменту освіти, професор, доктор наук з державного управління, у своєму виступі, зауважила на актуальності спеціальності «Публічне управління та адміністрування» та важливості здобуття фахової освіти для сучасного державного службовця, розповіла про діяльність кафедри та представила викладачів, які працюють із студентами магістратури, ознайомила присутніх з новими формами надання освітніх послуг (активне використання дистанційного навчання, інтерент-ресурсів тощо).

Мілана Володимирівна Пахомова, старший викладач кафедри, куратор-тьютор групи студентів магістратури 2015/2016 навчального року, акцентувала увагу присутніх на надзвичайно високій конкурентності українського ринку праці та вимогах сучасних роботодавців до освітнього рівня потенційних працівників, відзначила, що надзвичайно актуальним на сьогодні є питання професійної мобільності, адаптації до нових умов праці, здатності до самоосвіти, чому, безперечно, дієво сприяє навчання в магістратурі ДВНЗ «Університет менеджменту освіти». З виступу Пахомової М.В. присутні дізналися про особливості вступу та навчання в магістратурі.

Іван Вікторович Пустовалов, заступник директора з виховної роботи навчально-наукового інституту менеджменту та психології ДВНЗ «Університет менеджменту освіти»ознайомив присутніх з Правилами прийому до Університетe менеджменту освіти у 2016/2017 навчальному році, термінами подачі документів та іншими організаційними питаннями.

Проведений захід є важливим для кафедри не лише через можливість наживо поспілкуватися із абітурієнтами, а ще й тому, що він став початком плідної співпраці зЛуганською ОМГО «АМІ-Схід», яка має на меті допомогти переселенцям з особливими освітніми потребами професійно визначитися, стати студентами і здобути омріяну роботу, про що у своєму виступі зуважила голова організації Тетяна Баранцова.

ДЕРЖАВНИЙ ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД «УНІВЕРСИТЕТ МЕНЕДЖМЕНТУ ОСВІТИ»
ЦЕНТРАЛЬНИЙ ІНСТИТУТ ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ ПЕДАГОГІЧНОЇ ОСВІТИ

кафедра державної служби та менеджменту освіти

Запрошує на навчання!

Галузь знань: 1501 «Управління та адміністрування»

Спеціальність: 074 «Публічне управління та адміністрування»

Спеціалізації:«Державна служба» та «Адміністративний менеджмент»

Освітньо-кваліфікаційний рівень: магістр

Кваліфікація: магістр державної служби

Форма навчання −заочна

Термін навчання− 1рік 10 місяців

Форма фінансування: кошти фізичних та юридичних осіб

Вартість навчання: 20200 грн.(можлива посеместрова та помісячна оплата)

Попередній освітньо-кваліфікаційний рівень: вища (бакалавр, спеціаліст, магістр) освіта будь-якого напряму/спеціальності.

Прийом документів:

 І етап − 11.07.16 р.-25.07.16 р.

ІІ етап − 25.10.16 р.-08.11.16 р.

Вступні випробування:співбесіда з питань державного управління; іноземна мова; економіка, правознавство (тестування).

 І етап −  26.07.16 р.-30.07.16 р.

ІІ етап − 09.11.16 р.-15.11.16 р.

Оприлюднення рейтингового списку:

І етап −   не пізніше 1 серпня 2016 р.

ІІ етап −   не пізніше 17 листопада 2016 р.

Дата зарахування:  

І етап −    не пізніше 12 серпня 2016 р.

ІІ етап −   не пізніше 21 листопада 2016 р.

Адреса приймальної комісії:

04053 м. Київ, вул. СічовихСтрільців (колишня Артема), буд. 52-а, 3 корпус, І поверх,
Їхати тролейбусами №№16, 18 до зупинки «Полтавська»

З питань вступу на навчання звертатись: (044) 481-38-44; (050)050-44-71, E-mail:vstupUMO@ukr.net,

 Кафедра державної служби:     (044) 481 38 54 , 481-38-47, E-mail:kaf_ps@ukr.net

Сайт кафедри http://umo.edu.ua/institutes/cippo/struktura/kafedra-dergavn-slugby/o-kafedry