Відбулася ХХVІIІ Міжнародна спеціалізована виставка  «Освіта та кар’єра – День студента 2015»

Відбулася ХХVІIІ Міжнародна спеціалізована виставка «Освіта та кар’єра – День студента 2015»

12–14 листопада 2015 р. в приміщенні Центру ділового та культурного співробітництва «Український дім» відповідно до плану роботи ДВНЗ «Університет менеджменту освіти» на 2015 р. (протокол вченої ради від 17.12.2014 р. № 9) та розпорядження ДВНЗ «Університет менеджменту освіти» від 03.11.2015 р. № 43-р, з метою залучення суспільного інтересу до освіти, пропаганди досягнень України в цій сфері, формування єдиного українського освітнього простору, інформування молоді про можливості отримання професійної освіти в Україні та за кордоном відбулася ХХVІIІ Міжнародна спеціалізована виставка «Освіта та кар’єра – День студента 2015».

Виставка традиційно проходила напередодні міжнародного Дня студентства й спрямовувалася на інформування української молоді про можливості здобути якісну освіту як в українських, так і зарубіжних університетах. Цього року студентам та учням презентували свої освітні програми понад 130 вищих навчальних закладів України та міжнародних організацій, представники яких розповіли про особливості вступу й здобуття вищої освіти на бакалаврських та магістерських програмах.

Координацію участі ДВНЗ «Університет менеджменту освіти» НАПН України у виставці здійснив відділ науково-методичного забезпечення ППО ЦІППО.

Відвідувачі виставки, майбутні абітурієнти та їхні батьки, дізнавалися про підготовчі програми, які пропонують навчальні заклади, рівень вимог до сертифікатів ЗНО зі вступних предметів, кар’єрні перспективи студентів, рівень працевлаштування випускників та іншу актуальну інформацію з питань освітньої діяльності вищих навчальних закладів. Окрім того, відвідувачі мали можливість прослухати тематичні семінари та презентації, які проводили представники освітніх концернів, коледжів, підготовчих програм і університетів.

Науково-педагогічними працівниками ДВНЗ «Університет менеджменту освіти» в межах виставки проведено чотири заходи:

Змістовний та інформативний майстер-клас «Медіаційні технології в освіті» провів Гусєв Андрій Ігорович, доцент кафедри загальної та практичної психології Інституту менеджменту та психології ДВНЗ «Університет менеджменту освіти» НАПН України, кандидат психологічних наук.

Інтерактивний та цікавий майстер-клас Бевз Галини Михайлівни, професора кафедри загальної та практичної психології Навчально-наукового інституту менеджменту та психології, ДВНЗ «Університет менеджменту освіти НАПН України, доктора психологічних наук, доцента проведено за темою «Освітня подорож: психодрами майстерності».

Обширний та змістовний семінар «Модернізація підготовки державних службовців: відповіді на виклики сучасності» провели працівники кафедри державної служби та менеджменту освіти ЦІППО, а саме: Гусєв Вячеслав Олександрович, професор кафедри державної служби та менеджменту освіти Центрального інституту післядипломної педагогічної освіти ДВНЗ «Університет менеджменту освіти» НАПН України, кандидат економічних наук, доцент; Любченко Надія Василівна, доцент кафедри державної служби та менеджменту освіти Центрального інституту післядипломної педагогічної освіти ДВНЗ «Університет менеджменту освіти» НАПН України, кандидат педагогічних наук; Пахомова Мілана Володимирівна, старший викладач кафедри державної служби та менеджменту освіти Центрального інституту післядипломної педагогічної освіти ДВНЗ «Університет менеджменту освіти» НАПН України.

Інформативний круглий стіл «Концептуальні засади психолого-педагогічної підготовки конкурентоздатного фахівця в умовах післядипломної педагогічної освіти» провели: Козлакова Галина Олексіївна, головний науковий співробітник-завідувач лабораторії проблем педагогіки і психології післядипломної педагогічної освіти Науково-дослідного інституту ДВНЗ «Університет менеджменту освіти» НАПН України, доктор педагогічних наук, професор; Скрипник Марина Іванівна, доцент кафедри філософії і освіти дорослих Центрального інституту післядипломної педагогічної освіти ДВНЗ «Університет менеджменту освіти» НАПН України, кандидат педагогічних наук, доцент; Молчанова Алевтина Олександрівна, старший науковий співробітник лабораторії проблем педагогіки і психології післядипломної педагогічної освіти Науково-дослідного інституту ДВНЗ «Університет менеджменту освіти» НАПН України, кандидат педагогічних наук; Філь Олена Анатоліївна, старший науковий співробітник лабораторії проблем педагогіки і психології післядипломної педагогічної освіти Науково-дослідного інституту ДВНЗ «Університет менеджменту освіти» НАПН України, кандидат психологічних наук, доцент.

У своїх відгуках відвідувачі відзначили практичну значущість представлених на виставці підручників, посібників, методичних матеріалів та монографій, а також проведених в межах виставки заходів.

За підсумками роботи виставки та за активну багаторічну участь у виставкових заходах і високий професіоналізм у популяризації інноваційних освітніх методик, інформаційних технологій та інструментів, спрямованих на формування сучасної освіти ДВНЗ «Університет менеджменту освіти» нагороджено золотою медаллю, а науковцям Університету вручено дипломи та грамоти.