Відбулось виїзне засідання наукової методичної ради

Відбулось виїзне засідання наукової методичної ради

16 травня 2016 року відбулось виїзне засідання наукової методичної ради ДВНЗ «Університет менеджменту освіти» НАПН України на базі Українського гуманітарного інституту  (м. Буча, Київська область). У межах засідання НМР було проведено «круглий стіл» «Духовно-моральний розвиток особистості у системі неперервної освіти: виклики, загрози, тенденції».

Голова науково-методичної ради,  проректор з науково-методичної роботи та міжнародних зв’язків ДВНЗ «Університет менеджменту освіти» НАПН України, доктор педагогічних наук, професор О. М. Отич відкрила роботу «круглого столу», окреслила важливі питання і актуальність заходу й представила промови доповідачів: 

  1.  «Ідейні, духовні та світоглядні засади духовно-морального розвитку особистості в системі неперервної освіти» Штанько Л.О., ректор Приватного навчального закладу «Український гуманітарний інститут», кандидат економічних наук, доцент.
  2. «Актуальні проблеми розвитку готовності педагогів до духовно-морального виховання учнівської і студентської молоді « Сіданіч І. Л., д.п.н., професор кафедри  управління навчальним закладом та педагогіки вищої  школи Навчально-наукового інституту менеджменту та психології УМО НАПН України.

Під час обговорення виступів учасники «круглого столу» Бегас Ірина Вікторівна, директор ПНВК "Академія мудрості", Чумакова Тетяна Іванівна, директор ГО "Міжнародний альянс для розвитку християнської освіти" й інші запропонували шляхи співпраці УМО і УГІ на перспективу:

- учасникам «круглого столу» підготувати статті про систему підвищення готовності педагога до духовно-морального виховання дітей і молоді в Українському гуманітарному інституті  у розділ «Консорціум закладів ПО презентує» журналу «Післядипломна освіта в Україні»;

- науково-викладацькому складу та методистам інститутів післядипломної педагогічної освіти зосередити основні зусилля на виконанні наукових досліджень та розробці практичних рекомендацій із тематики підвищення готовності педагогів до духовно-морального виховання дітей і молоді всіх кваліфікацій і категорій;

-  інститутам ППО ввести у тематичні плани курсів підвищення кваліфікації керівників та викладачів освітніх установ питання підвищення готовності педагога до духовно-морального виховання дітей і молоді;

- з метою координації системи підвищення готовності педагога до духовно-морального виховання дітей і молоді в Українському гуманітарному інституті розробити відповідне Положення та створити центр, де поширюватиметься інформація про можливість участі українських закладів в освітніх проектах, програмах, конкурсах з проблем духовно-морального виховання підростаючого покоління; 

- з метою організації підвищення кваліфікації та стажування педагогічних і науково-педагогічних працівників вищих навчальних закладів післядипломної освіти вивчити можливість створення літніх шкіл і таборів на базі Українського гуманітарного інституту із включенням в програму питань духовно-морального виховання.

Поза формальним засіданням члени НМР отримали нагоду заслухати виступ студентського хору та промову президента УАЦВО Василя Васильовича Костюка, M.Div. магістра богослів'я, після чого було проведено екскурсію студентським містечком з метою ознайомлення із системою роботи навчального закладу.