ВІДБУЛОСЯ ПЛАНОВЕ ЗАСІДАННЯ РАДИ ІЗ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЯКОСТІ ОСВІТИ ТА ОСВІТНЬОЇ ДІЯЛЬНОСТІ УМО

ВІДБУЛОСЯ ПЛАНОВЕ ЗАСІДАННЯ РАДИ ІЗ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЯКОСТІ ОСВІТИ ТА ОСВІТНЬОЇ ДІЯЛЬНОСТІ УМО

14 лютого 2024 року відбулося перше цьогорічне засідання Ради із забезпечення якості освіти та освітньої діяльності (далі – Рада з якості) ДЗВО «Університет менеджменту освіти».

Модерувала засідання проректор з науково-педагогічної, освітньої роботи та міжнародних зв’язків, голова Ради з якості Наталія Муранова.

Під час засідання Наталія Муранова актуалізувала увагу на ключових питаннях Порядку денного:

1) Про підсумки роботи Ради із забезпечення якості освіти та освітньої діяльності у 2023 році.

2) Про групи забезпечення освітньо-професійних (освітньо-наукових) програм ДЗВО «Університет менеджменту освіти».

3) Про гарантів освітньо-професійних (освітньо-наукових) програм ДЗВО «Університет менеджменту освіти».

4) Про нову редакцію Положення про систему внутрішнього забезпечення якості освітньої діяльності та якості вищої освіти у ДЗВО «Університет менеджменту освіти».

5) Про проєкт Положення про конкурсну комісію щодо заміщення вакантних посад науково-педагогічних працівників ДЗВО «Університет менеджменту освіти».

Заступник голови Ради з якості, завідувач відділу моніторингу якості освіти, ліцензування та акредитації Олена Безнос представила презентацію про підсумки роботи Ради із забезпечення якості освіти та освітньої діяльності у 2023 році. Олена Безнос зазначила, що Рада з якості має високий показник результативності, а саме 92% виконаних і втілених рішень. Серед ключових питань, які розглядалися у 2023 році, є організація ефективного зворотного зв’язку зі стейкголдерами, дотримання принципів академічної доброчесності та прозорості, формування індивідуальної траєкторії здобувачів вищої освіти, моніторинг результатів навчання здобувачів вищої освіти, аналіз результатів рейтингового оцінювання науково-педагогічних працівників.

Також Олена Безнос закцентувала увагу на прозорості й відкритості роботи Ради з якості, оприлюднивши результати анкетування вступників, здобувачів, випускників та науково-педагогічних працівників Університету. Серед сильних сторін Ради з якості можна відзначити такі: потужний склад (із залученням міжнародних та вітчизняних експертів), нормативне забезпечення, чітке планування діяльності, високий рівень результативності виконання рішень.

Завідувач кафедри економіки, підприємництва та менеджменту Тетяна Бурлаєнко, разом із завідувачем кафедри педагогіки, адміністрування і спеціальної освіти Тетяною Волотовською й завідувачем аспірантури та докторантури Оксаною Ануфрієвою рекомендували на погодження Ради з якості склад груп забезпечення і про гарантів освітньо-професійних (освітньо-наукових) програм Університету менеджменту освіти.

На засіданні Ради з якості було представлено та обговорено проєкт Положення про конкурсну комісію щодо заміщення вакантних посад науково-педагогічних працівників ДЗВО «Університет менеджменту освіти» (http://surl.li/qotpv), а також – проєкт нової редакції Положення про систему внутрішнього забезпечення якості освітньої діяльності та якості вищої освіти у ДЗВО «Університет менеджменту освіти» (http://surl.li/qocos).

Відповідні погоджені матеріали на засіданні Ради з якості буде надано і рекомендовано до розгляду Вченої ради Університету.

Насамперед, дякуємо заступнику голови Ради з якості Олені Безнос за змістовну презентацію, ґрунтовний аналіз процесів внутрішньої системи забезпечення якості, а також змістовну інфографіку роботи Ради із забезпечення якості освіти та освітньої діяльності Університету у 2023 році.

Також дякуємо голові Ради з якості Наталії Мурановій та усім колегам, що були присутні на засіданні, за продуктивну працю, цікаві ідеї, влучні пропозиції та активну участь.

Безмежно дякуємо оборонцям України за можливість працювати, навчати і навчатися!