Відбулося засідання науково-методичної ради  Університету менеджменту освіти

Відбулося засідання науково-методичної ради Університету менеджменту освіти

12 листопада 2015 р., згідно з планом роботи на 2015 рік, під головуванням М. О. Кириченка, першого проректора – проректора з науково-педагогічної і навчальної роботи, відбулося засідання науково-методичної ради Університету менеджменту освіти.

На засіданні науково-методичної ради було розглянуто такі питання:

  1.  Про хід виконання І етапу держбюджетних наукових тем (2015-2017 рр.). Після доповіді директора НДІ ДВНЗ «Університет менеджменту освіти» О. М. Отич, виступів завідувача лабораторії систем відкритої освіти НДІ Л. Л. Ляхоцької, завідувача лабораторії проблем педагогіки та психології ППО НДІ Г. О. Козлакової, провідного наукового співробітника лабораторії управління ППО НДІ Г. О. Штомпеля, голови комісії від НМР М. І. Скрипник відбулося активне обговорення проблемних питань із зазначеної теми. Науково-методична рада ухвалила: 1) вважати повністю виконаними завдання І етапу науково-дослідної роботи за темами НДР; 2) для забезпечення координації науково-дослідної роботи НДІ з науковою діяльністю закладів ППО та структурних підрозділів УМО розробити орієнтовну тематику науково-дослідної роботи магістрів, аспірантів, докторантів із основних напрямів наукових досліджень; 3) з метою ширшої апробації результатів НДР більш активно використовувати систему відкритої освіти та соціальні мережі.
  2. Про затвердження підсумків проведення заочного туру VI Всеукраїнського методичного турніру «Моє покликання – методист». Після виступу А. С. Науменко, завідувача відділом науково-методичного забезпечення ЦІППО, членів комісії, було схвалено рішення затвердити підсумки VI Всеукраїнського методичного турніру «Моє покликання – методист» та відповідно підготувати дипломи, грамоти, листи з подяками переможцям та  колективам закладів ППО – учасникам конкурсу..
  3. Про організацію роботи з планування роботи науково-методичної ради в 2016 році доповіли голова НМР М. О. Кириченко та заступник голови НМР Н.В. Любченко. Доповідачами було зазначено, що в умовах модернізації всіх складових державно-громадського управління в освіті, накопиченого досвіду роботи науково-методичної ради в Університеті за попередні роки, важливо уникати процесів формалізації її роботи, перетворення засідань ради у форму  формального звітування за певними напрямами роботи. Для того, щоб план роботи ради на наступний рік був спрямований на розвиток Університету, його структурних підрозділів, визначення перспектив та конкретних шляхів удосконалення навчально-методичної, науково-дослідницької діяльності, була проведена підготовча робота та отримані від членів НМР та структурних підрозділів пропозиції до плану роботи ради. За підсумками обговорення зазначеного питання рішенням ради створена робота група із членів НМР, завданням якої є  узагальнення  пропозицій членів НМР та всіх структурних підрозділів щодо положення про раду та плану роботи на 2016 рік та подання їх на затвердження.

У робочому порядку розглянуто подані до науково-методичної ради для рекомендації до друку науково-методичні та навчально-методичні посібники, інформацію про які надала начальник редакційно-видавничого відділу  Я. Й. Васильченко.