ВІДБУВСЯ ЗАХИСТ ДИСЕРТАЦІЙ ШУЛЬГІНОЇ ОЛЕНИ ВІКТОРІВНИ НА ЗДОБУТТЯ СТУПЕНЯ ДОКТОРА ФІЛОСОФІЇ

ВІДБУВСЯ ЗАХИСТ ДИСЕРТАЦІЙ ШУЛЬГІНОЇ ОЛЕНИ ВІКТОРІВНИ НА ЗДОБУТТЯ СТУПЕНЯ ДОКТОРА ФІЛОСОФІЇ

15 вересня 2023 року відбувся захист дисертації в разовій спеціалізованій вченій раді з правом прийняття до розгляду та проведення захисту дисертації на здобуття ступеня доктора філософії Шульгіної Олени Вікторівни з галузі знань 01 Освіта/Педагогіка, за спеціальністю 011 «Освітні, педагогічні науки». Тема дисертації «Розвиток правової культури педагогічних працівників центрів професійно-технічної освіти Державної служби зайнятості», науковий керівник – професор кафедри публічного управління і проєктного менеджменту ННІМП ДЗВО «Університет менеджменту освіти»; кандидат педагогічних наук, доцент Оксана Дубініна.

Разова спеціалізована вчена рада працювала у складі: голова разової спеціалізованої вченої ради: Віктор Олійник – доктор педагогічних наук, професор, радник ректора ДЗВО «УМО»; офіційні опоненти: Наталія Бахмат – доктор педагогічних наук, професор завідувач кафедри теорії та методик початкової освіти педагогічного факультету, Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка; Ірина Смирнова – доктор педагогічних наук, професор, в. о. директора Відокремленого структурного підрозділу Дунайський фаховий коледж Національного університету «Одеська морська академія»; рецензенти: В’ячеслав Супрун – кандидат економічних наук, доцент, професор кафедри менеджменту освіти і права Центрального інституту післядипломної освіти ДЗВО «УМО»; Володимир Мороз – кандидат наук з державного управління, доцент, завідувач кафедри публічного управління і проектного менеджменту Навчально-наукового інституту менеджменту та психології ДЗВО «УМО».

Олена Шульгіна у 2010 році закінчила Київський університет права Національної академії наук України та здобула ступінь магістра за спеціальністю «Правознавство». Акредитовану освітньо-наукову програму підготовки здобувачів третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти спеціальності 011 «Освітні, педагогічні науки» виконала в повному обсязі.

Свій професійний шлях Олена Шульгіна розпочала у 2006 році на посаді секретаря судових засідань Бердичівського міськрайонного суду; з 2008 по 2011 роки на посаді головного спеціаліста юрисконсульта Юридичного управління Виконавчої дирекції Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності; з 17 січня 2011 р. по теперішній час на посаді провідного юрисконсульта відділу нормативно‐правового забезпечення управління правого забезпечення діяльності Служби Юридичного департаменту Державного центру зайнятості.

Молоду науковицю привітав ректор ДЗВО «Університет менеджменту освіти» Микола Кириченко та в. о. проректора з наукової роботи та цифровізації Інна Отамась.

Щиро дякуємо адміністрації ДЗВО «Університет менеджменту освіти», завідувачу аспірантурою та докторантурою кандидат педагогічних наук, доцент Оксані Ануфрієвій, гаранту освітньої програми за спеціальністю 011 «Освітні, педагогічні науки» доктору педагогічних наук, професору Зої Рябовій, ученому секретарю ДЗВО «Університет менеджменту освіти» кандидату історичних наук, доценту Аллі Вініченко за всебічну підтримку та сприяння в реалізації освітніх проєктів.

Щиро вітаємо Олену Шульгіну та її наукового керівника кандидата педагогічних наук, доцента Оксану Дубініну та бажаємо подальшої успішної реалізації перспективних наукових і освітніх проєктів!