VІI Міжнародна виставка «Сучасні заклади освіти – 2016»

VІI Міжнародна виставка «Сучасні заклади освіти – 2016»

ДВНЗ «Університет менеджменту освіти», відповідно до плану роботи Університету на 2016 р. (протокол вченої ради від 14.12.2015 р. № 9) та розпорядження № 9-р. від 05.02.2016 р., узяв участь у VІI Міжнародній спеціалізованій виставці «Сучасні заклади освіти – 2016», яка відбулася 17–19 березня 2016 р. у приміщенні Київського Палацу дітей та юнацтва (м. Київ, вул. І. Мазепи, 13).

Виставка «Сучасні заклади освіти – 2016» стала широкомасштабним професійним заходом у галузі освіти, яка цього року представила 750 учасників із 25 регіонів України, Польщі, Канади, Латвії, Словаччини, Словенії, Франції, США, Австрії, Німеччини, Швейцарії, Чехії, Литви, Кіпру, Білорусі, Молдови та Естонії.

Координацію участі ДВНЗ «Університет менеджменту освіти» НАПН України у виставці здійснив відділ науково-методичного забезпечення ППО Центрального інституту післядипломної педагогічної освіти спільно з Навчально-науковим інститутом менеджменту та психології та Науково-методичним центром організації дистанційного навчання.

Упродовж трьох днів роботи виставки освітяни, науковці, фахівці й відвідувачі мали можливість поспілкуватися з представниками навчальних закладів, обмінятися практичним досвідом, ознайомитись із сучасними педагогічними та ІКТ технологіями, засобами навчання.

Старшокласники та їхні батьки, студенти безпосередньо від представників навчальних закладів отримали інформацію про спеціальності, за якими здійснюється підготовка фахівців, про особливості навчального процесу, перспективи працевлаштування й ознайомилися з правилами вступу в 2016 році. Окрім того, абітурієнти отримали повну інформацію про організацію освітньої поїздки, мовних курсів для дітей і дорослих, підготовчих курсів до вступу.

У межах виставки Олійником Віктором Васильовичем, ректором ДВНЗ «Університет менеджменту освіти» НАПН України, доктором педагогічних наук, професором, дійсним членом НАПН України проведено науково-практичну конференцію «Проблеми і перспективи розвитку післядипломної педагогічної освіти в умовах євроінтеграції».

У конференції брали участь науково-педагогічні працівники Університету менеджменту освіти, а саме: Отич Олена Миколаївна, проректор з науково-методичної роботи та міжнародних зв’язків ДВНЗ «Університет менеджменту освіти» НАПН України, доктор педагогічних наук, професор; Сорочан Тамара Михайлівна, завідувач кафедри філософії і освіти дорослих ЦІППО ДВНЗ «Університет менеджменту освіти» НАПН України, доктор педагогічних наук, професор; Бондарчук Олена Іванівна, завідувач кафедри психології управління ЦІППО ДВНЗ «Університет менеджменту освіти» НАПН України, доктор психологічних наук, професор; Діденко Ніна Григорівна, завідувач кафедри державної служби та менеджменту освіти ЦІППО ДВНЗ «Університет менеджменту освіти» НАПН України, доктор наук з державного управління, професор. У роботі конференції брали участь також запрошені гості: Вяткіна Наталія Борисівна, директор Інституту модернізації змісту освіти Міністерства освіти і науки України; Онаць Олена Миколаївна, президент Асоціації керівників шкіл України; Покроєва Любов Денисівна, ректор Комунального вищого навчального закладу «Харківська академія неперервної освіти»; Зубко Анатолій Миколайович, ректор КВНЗ «Херсонська академія неперервної освіти», представники відділу стратегій розвитку освіти Інституту модернізації змісту освіти Міністерства освіти і науки України - Гончаренко Наталія Миколаївна та Науменко Григорій Григорович.

Учасниками конференції обговорено положення «Про навчальні заклади післядипломної освіти», проблеми і перспективи розвитку післядипломної педагогічної освіти в умовах євроінтеграції, співпрацю Університету менеджменту освіти з міжнародними навчальними закладами, організаціями, установами, проектну діяльність Університету менеджменту освіти, міжнародну діяльність Університету менеджменту освіти у галузі інклюзивної педагогіки, психологічну підготовку персоналу закладів ППО до діяльності в умовах змін, систему підвищення кваліфікації педагогів – міжнародний досвід, освітянську реформу в системі післядипломної освіти, проблеми підготовки керівників навчальних закладів тощо.

У своїх відгуках відвідувачі відзначили практичну значущість проведеної науково-практичної конференції, а також представлених на виставці підручників, посібників, методичних матеріалів та монографій.

За підсумками роботи виставки та за активну багаторічну участь у виставкових заходах і високий професіоналізм у популяризації інноваційних освітніх методик, інформаційних технологій та інструментів, спрямованих на формування сучасної освіти, ДВНЗ «Університет менеджменту освіти» НАПН України нагороджено Гран-прі рейтингового виставкового конкурсу «Лідер післядипломної освіти України», а науковцям Університету вручено дипломи та грамоти.