ВИЙШОВ З ДРУКУ ПРАКТИКУМ «ОРГАНІЗАЦІЯ НАУКОВО-МЕТОДИЧНОЇ РОБОТИ НА ОСНОВІ ХМАРНИХ ТЕХНОЛОГІЙ»

ВИЙШОВ З ДРУКУ ПРАКТИКУМ «ОРГАНІЗАЦІЯ НАУКОВО-МЕТОДИЧНОЇ РОБОТИ НА ОСНОВІ ХМАРНИХ ТЕХНОЛОГІЙ»

У видавництві «Міленіум» вийшов з друку практикум «Організація науково-методичної роботи на основі хмарних технологій», авторів: Ляхоцька Л.Л., Муранова Н.П., Бондаренко Л.В., Гущина Н.І., Кондратова, Л.Г.  

Авторським колективом зібрані матеріали практичного спрямування, які чітко визначають можливості використання хмарних обчислень для організації освітньої та наукової роботи закладу освіти на основі хмарних технологій та соціальних мереж: робота в хмарному середовищі Microsoft Office 365; хмарному сховищі даних Google Диск; реєстрація та проведення масових заходів у соціальній мережі Facebook; реєстрація та розміщення авторської бібліографії у пошуковій системі Google Академія; створення та адміністрування сайту наукового підрозділу закладу освіти; технологія розміщення авторських матеріалів у хмарному середовищі електронної бібліотеки Національної академії педагогічних наук України.

За структурою навчально-методичне видання представлено як практикум, в який включено інформаційно-методичні матеріали, завдання для практичної роботи цільової аудиторії (науково-педагогічні працівники закладів вищої та післядипломної освіти), з акцентом на індивідуальну траєкторію формування їх інформаційно-цифрової компетентності.

У додатках практикуму включені матеріали спецкурсу «Використання об’єктів Google Диску для організації спільної діяльності учасників освітнього процесу». Матеріали спецкурсу спрямовані на вдосконалення професійних компетентностей керівних і педагогічних кадрів освіти при роботі з хмарними технологіями.

Використання хмарних технологій як новаторської альтернативи традиційному навчанню, створюють можливості для персонального навчання, інтерактивних занять і колективної наукової роботи в мережі незалежно від місцезнаходження користувача.

Практикум «Організація науково-методичної роботи на основі хмарних технологій» забезпечить методичний супровід підвищення кваліфікації керівних, науково-педагогічних і педагогічних кадрів освіти за очно-дистанційною формою навчання слухачів.