Всеукраїнська науково-практична конференція  «Особливості впровадження національної рамки кваліфікацій  у післядипломну освіту»

Всеукраїнська науково-практична конференція «Особливості впровадження національної рамки кваліфікацій у післядипломну освіту»

26 листопада 2015 р. з метою обміну досвідом, обговорення особливостей і визначення умов упровадження Національної рамки кваліфікацій у післядипломну освіту Державним вищим навчальним закладом «Університет менеджменту освіти» Національної академії педагогічних наук України спільно з Комунальним вищим навчальним закладом «Харківська академія неперервної освіти» проведено Всеукраїнську науково-практичну інтернет-конференцію «Особливості впровадження Національної рамки кваліфікацій у післядипломну освіту».

Організаційно-методичний супровід Університету в конференції забезпечив відділ Науково-методичного забезпечення ППО ЦІППО.

Під час конференції велось обговорення Національної рамки кваліфікацій, як орієнтиру визначення рівнів професійної компетентності, компетентнісного підходу в основі Національної рамки кваліфікацій та навчання педагогів у системі післядипломної освіти, створення кваліфікаційних характеристик підвищення кваліфікації педагогічних кадрів: визначення основних компетентностей, інформаційна компетентність педагога, як базис для динамічного професійного розвитку, методологічні та професійно-ціннісні компетентності педагогів та керівників навчальних закладів і система оцінювання рівня професійної компетентності слухачів курсів підвищення кваліфікації.

У конференції брали участь науковці обласних інститутів (академій) післядипломної педагогічної освіти з восьми регіонів України.

На відкритті інтернет-конференції зі вступним словом виступив Кириченко Микола Олексійович, перший проректор – проректор з науково-педагогічної та навчальної роботи ДВНЗ «Університет менеджменту освіти» НАПН України, кандидат педагогічних наук, доцент – та привітав учасників конференції.

Степко Михайло Филимонович, директор Центрального інституту післядипломної педагогічної освіти ДВНЗ «Університет менеджменту освіти» НАПН України, кандидат фізико-математичних наук, професор, також побажав успіхів та вдалих виступів усім учасникам інтернет-конференції, окреслив актуальність і загальні тенденції впровадження Національної рамки кваліфікацій у післядипломну освіту, висловив своє бачення її впровадження.

Зі вступним словом звернулася до учасників конференції і Покроєва Любов Денисівна, ректор Комунального вищого навчального закладу «Харківська академія неперервної освіти», кандидат педагогічних наук, доцент.

Між учасниками конференції відбувся змістовний діалог щодо основних підходів використання Національної рамки кваліфікацій для створення кваліфікаційних характеристик підвищення кваліфікації педагогічних працівників, обмін практичним досвідом.

Участь у заході взяли Рябова Зоя Вікторівна, завідувач кафедри управління навчальним закладом та педагогіки вищої школи ННІМП, ДВНЗ «Університет менеджменту освіти» НАПН України, доктор педагогічних наук, професор, з виступом за темою «Теоретико-методологічні основи системи управління післядипломною педагогічною освітою в умовах інноваційних трансформацій»; Сидоренко Вікторія Вікторівна, професор кафедри філософії і освіти дорослих ЦІППО, ДВНЗ «Університет менеджменту освіти» НАПН України, доктор педагогічних наук, кандидат філологічних наук, доцент, з виступом за темою: «Акмеограма як засіб самооцінювання й професійного саморозвитку педагогічних працівників протягом міжатестаційного циклу»; Даценко Артем Станіславович, доцент кафедри охорони праці та сучасних інформаційних технологій БІНПО, ДВНЗ «Університет менеджменту освіти» НАПН України, кандидат історичних наук, з виступом за темою «Мотивація навчання як складова педагогічного прогнозування (на прикладі БІНПО УМО)», а також Ніколенко Лідія Тимофіївна, доцент кафедри філософії і освіти дорослих ЦІППО, ДВНЗ «Університет менеджменту освіти» НАПН України, кандидат педагогічних наук, доцент.

За підсумками виступів та проведених учасниками інтернет-конференції дискусій буде видано електронний збірник тез доповідей.