ЗАКЛЮЧНЕ ЗАСІДАННЯ  НАУКОВО-МЕТОДИЧНОЇ РАДИ УНІВЕРСИТЕТУ

ЗАКЛЮЧНЕ ЗАСІДАННЯ НАУКОВО-МЕТОДИЧНОЇ РАДИ УНІВЕРСИТЕТУ

20 грудня 2016 року відбулося  чергове засідання науково-методичної ради Університету менеджменту освіти. Засідання розпочалося зі вступного слова Отич Олени Миколаївни – голови науково-методичної ради, проректора з науково-методичної роботи та міжнародних зв’язків, яка щиро подякувала членам науково-методичної ради за плідну та продуктивну роботу протягом року.

Першим на порядку денному розглядалося питання про наукові та методичні видання закладів ППО – членів Українського відкритого університету післядипломної освіти. Заслухавши і обговоривши доповідь Отич Олени Миколаївни, голови науково-методичної ради та Васильченко Яніни Йосипівни, технічного секретаря науково-методичної ради, начальника редакційно-видавничого відділу членами НМР, ухвалено рішення про висвітлення на сайті Українського відкритого університету післядипломної освіти актуальної інформації про видання, що  функціонують у межах  УВУПО та визначення  умов публікації в цих виданнях для науково-педагогічних і педагогічних працівників  УВУПО.

По другому питанню порядку денного обговорювалися підсумки роботи та аналіз виконання рішень науково-методичної ради Університету менеджменту освіти. Доповідач – Катюк Ярослава Леонідівна, відповідальний секретар науково-методичної ради, доцент кафедри філософії і освіти дорослих ЦІППО, кандидат психологічних наук, доцент. Члени науково-методичної ради мали змогу ознайомитися із аналізом роботи науково-методичної ради за 2016 рік. У цілому всі рішення НМР виконано. Члени НМР рекомендували проводити виїзні засідання науково-методичної ради з актуальних питань науково-методичної роботи й надалі, як ефективну форму інтерактивної взаємодії членів УВУПО, а також створити сторінку науково-методичної ради в соціальній мережі «Фейсбук» з метою популяризації ідей післядипломної педагогічної освіти серед освітянської спільноти.

Третє питання присвячувалося плануванню роботи науково-методичної ради Університету менеджменту освіти в 2017 році. Доповідач – Любченко Надія Василівна, заступник голови ради з науково-організаційної роботи, доцент кафедри державної служби та менеджменту освіти ЦІППО, кандидат педагогічних наук, доцент представила детальний план засідань науково-методичної ради на 2017 рік. У ньому заплановано проведення семи засідань НМР, три з яких – виїзні. Члени НМР рекомендували подати проект плану роботи НМР на 2017 рік для розгляду та затвердження вченою радою Університету менеджменту освіти.

Четверте питання було присвячено обранню науковим кореспондентом кафедри управління навчальними закладами та педагогіки вищої школи ННІМП доктора Маріоли Міровської, доктора PhD, викладача Академії ім. Яна Длугоша в Ченстохові (м. Ченстохова, республіка Польща).  Члени науково-методичної ради проголосували ухвально.

П’яте питання було пов’язано з оновленням Положення про Всеукраїнський конкурс на кращу науково-методичну розробку у системі ППО. Доповідач – Науменко Анна Степанівна, секретар науково-методичної ради по роботі із закладами ППО, завідувач відділу науково-методичного забезпечення ППО. Під час розгляду  представлених нею пропозицій, поданих членами НМР, відбулося жваве обговорення назви, мети, номінацій, а також інших пунктів Положення про конкурс. За підсумками обговорення цього питання члени НМР ухвалили рішення змінити назву конкурсу на «Всеукраїнський конкурс наукових, навчальних та методичних праць для системи післядипломної освіти», затвердити текст Положення та  провести Дев’ятий всеукраїнський конкурс на кращу наукову, науково-методичну та методичну працю з проблем післядипломної освіти у лютому−листопаді 2017 р.

На завершення засідання науково-методичної ради Олена Миколаївна привітала всіх членів науково-методичної ради з майбутніми новорічними святами та побажала подальшої плідної творчої співпраці.