ЗДОБУВАЧКУ ОПП «УПРАВЛІННЯ НАВЧАЛЬНИМ ЗАКЛАДОМ» ОКСАНУ МИКЛУХУ НАГОРОДЖЕНО ЗА РЕЗУЛЬТАТАМИ УЧАСТІ У ІІ ТУРІ ВСЕУКРАЇНСЬКОГО КОНКУРСУ СТУДЕНТСЬКИХ НАУКОВИХ РОБІТ У ГАЛУЗІ «МЕНЕДЖМЕНТ ОСВІТИ»

ЗДОБУВАЧКУ ОПП «УПРАВЛІННЯ НАВЧАЛЬНИМ ЗАКЛАДОМ» ОКСАНУ МИКЛУХУ НАГОРОДЖЕНО ЗА РЕЗУЛЬТАТАМИ УЧАСТІ У ІІ ТУРІ ВСЕУКРАЇНСЬКОГО КОНКУРСУ СТУДЕНТСЬКИХ НАУКОВИХ РОБІТ У ГАЛУЗІ «МЕНЕДЖМЕНТ ОСВІТИ»

Вітаємо здобувачку освітньо-професійної програми «Управління навчальним закладом» Оксану Миклуху та її наукового керівника, професора кафедри педагогіки, адміністрування і спеціальної освіти Тетяну Махиню із присудженням Диплому І ступеня за результатами участі у ІІ турі Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт у галузі «Менеджмент освіти», що проходив онлайн 17 травня 2024 року на базі Глухівського національного педагогічного університету імені Олександра Довженка.

Робота на тему: «Організація роботи керівника приватного закладу дошкільної освіти з пошуку та добору персоналу» присвячена визначенню шляхів вдосконалення роботи керівника приватного закладу дошкільної освіти з добору та пошуку персоналу.

Актуальність теми конкурсної роботи обумовлена тим, що сучасних умовах динамічного розвитку освітньої галузі, зростає роль приватних закладів освіти, зростає конкуренція та дефіцит кваліфікованих кадрів, а питання підбору, пошуку та оцінки персоналу набуває особливої актуальності та значною мірою залежить від кваліфікації та професіоналізму персоналу. Ефективний підбір персоналу дозволяє приватному закладу дошкільної освіти сформувати команду висококваліфікованих фахівців, які  забезпечать якісний освітній процес та виховання дошкільнят. Це, в свою чергу, сприяє підвищенню конкурентоспроможності закладу на ринку освітніх послуг.

Мета роботи – на основі теорії та практики рекрутингу визначити шляхи вдосконалення роботи керівника приватного закладу дошкільної освіти з підбору та пошуку персоналу.

Об’єкт дослідження – організація роботи керівника приватного закладу дошкільної освіти з пошуку та підбору персоналу.

Предмет дослідження – зміст, форми і методи організації роботи керівника приватного закладу дошкільної освіти з пошуку та підбору персоналу.

У роботі проаналізовано теоретичні основи роботи керівника приватного закладу дошкільної освіти з пошуку та підбору персоналу. Систематизовано основні канали та методи пошуку кандидатів на посади приватного закладу дошкільної освіти. Встановлено, що як активні, так і пасивні методи пошуку кандидатів на посади працівників приватних закладів дошкільної освіти можуть бути ефективними, як для швидкого залучення великої кількості кандидатів, так і бути корисними для залучення висококваліфікованих кандидатів. У роботі охарактеризовано етапи відбору та оцінки кандидатів на посади приватного закладу дошкільної освіти у ході чого розглянуто інтерв’ю по компетенціям за технологією CARE (Confront, Analyze, Respond, Evaluate) та STAR (Situation, Task, Action, Result), що дозволяють оцінити навички та здібності кандидата шляхом аналізу їх реакції на конкретні ситуації з минулого досвіду.

Блискуча перемога на науковому конкурсі це результат наполегливості, творчості та глибоких знань, здобутих здобувачкою під час навчання у магістратурі кафедри педагогіки, адміністрування і спеціальної освіти. Бажаємо Оксані Миколаївні та її науковому керівнику подальших професійних успіхів, невичерпної енергії та нових наукових звершень