ІНФОРМАЦІЙНІ ТА НОРМАТИВНО-ПРАВОВІ ЗАСАДИ ДІЯЛЬНОСТІ

Наказ ДВНЗ "Університет менеджменту освіти" № 01-01/527 від 30.12.2015 року "Про закриття лабораторій НДІ ДВНЗ «УМО» НАПН України і відкриття лабораторій на громадських засадах"

ВИТЯГИ з протоколу засідання вченої ради ДВНЗ «Університет менеджменту освіти» від 28 грудня 2015 р. "Про відкриття наукових лабораторій на громадських засадах."

Наказ Українського відкритого університету післядипломної освіти № 01-Н від 05.01.2016 "Про відкриття лабораторій на громадських засадах"

Наказ Українського відкритого університету післядипломної освіти № 02-Н від 05.01.2016 "Про затвердження Положення про науково-дослідні лабораторії на громадських засадах"

Наказ Українського відкритого університету післядипломної освіти № 03-Н від 08.09.2016 року "Про відкриття лабораторій на громадських засадах"

ПОЛОЖЕННЯ ПРО НАУКОВО-ДОСЛІДНІ ЛАБОРАТОРІЇ (на громадських засадах)