Відбулася конференція ВГО «Консорціум закладів післядипломної освіти»

Відбулася конференція ВГО «Консорціум закладів післядипломної освіти»

31 січня 2019 року відбулася конференція ВГО «Консорціум закладів післядипломної освіти» за участю членів Консорціуму, Українського відкритого університету післядипломної освіти та ректорату ДВНЗ «Університет менеджменту освіти» НАПН України.

Регіональні осередки Консорціуму були представлені двадцятьма учасниками Конференції в особі ректорів (проректорів) обласних закладів післядипломної педагогічної освіти.

Відкриттю Конференції передувало нагородження відзнакою «За звитяжну працю у сфері післядипломної педагогічної освіти» керівників закладів післядипломної педагогічної освіти: Покроєвої Любові Денисівни – ректора КВНЗ «Харківська академія неперервної освіти», Зубка Анатолія Миколайовича – ректора КВНЗ «Херсонська академія неперервної освіти», Олешка Петра Степановича – ректора Волинського ІППО, які вручив ректор ДВНЗ «УМО» НАПН України, доктор філософії Микола Олексійович Кириченко.

Президент Консорціуму і всі присутні привітали також із присвоєнням почесного звання «Заслужений працівник освіти України» ректора Луганського ОІППО Ірину Іванівну Цимбал та ректора Житомирського ОІППО Ігоря Івановича Смагіна, побажали їм успіхів на ниві розвитку післядипломної освіти в Україні.

Відкрив роботу Конференції та звернувся із вітальним словом Президент Консорціуму академік Віктор Васильович Олійник, який зазначив, що Конференція відбувається за спільної участі ректорату ДВНЗ «УМО» НАПН, представників Інституту модернізації змісту освіти МОН України; зупинився на пріоритетних завданнях ВГО «Консорціум закладів післядипломної освіти», насамперед, організуючій ролі регіональних осередків Консорціуму у модернізації системи неперервної освіти дорослих та в реалізації проекту «Нова українська школа».

Було розглянуто питання «Про підготовку до проведення міжнародного Форуму лідерів післядипломної освіти – 2019 «Відкрита освіта в інноваційному просторі України»». З даного питання виступив ректор ДВНЗ «УМО» НАПН України, доктор філософії М. О. Кириченко, який зазначив, що з ініціативи правління Консорціуму і ректорату ДВНЗ «Університет менеджменту освіти» НАПН України, за підтримки Національної академії педагогічних наук України в квітні-травні 2019 року планується провести форум, під час якого заплановано розглянути актуальні проблеми післядипломної освіти в Україні, стратегічні та перспективні шляхи її розвитку, зокрема:

  • проблеми цифрової трансформації відкритих систем освіти України;
  • роль післядипломної освіти в неперервному професійному зростанні працюючих фахівців;
  • проблеми нормативно-правового забезпечення системи післядипломної освіти.

Учасники конференції підтримали ініціативу проведення Форуму із залученням провідних вітчизняних і зарубіжних фахівців – науковців і практиків.

Також було розглянуто основні напрями розвитку Українського відкритого університету післядипломної освіти. Із доповіддю виступила директор ЦІПО ДВНЗ «УМО» НАПН України, доктор педагогічних наук, професор Т. М. Сорочан, яка окреслила пріоритетні напрями діяльності УВУПО, зокрема:

  • питання підвищення якості надання освітніх послуг;
  • організації освітнього процесу на засадах інноваційних освітніх технологій партнерства, кластерного підходу;
  • розширення та поглиблення зв’язків із установами і громадськими організаціями;
  • запровадження сучасних моделей відкритої освіти, створення і функціонування віртуальних кафедр.

Завідувач кафедри публічного адміністрування та менеджменту освіти ЦІПО ДВНЗ «УМО» НАПН України, доктор педагогічних наук, професор Наталія Іванівна Клокар представила альтернативну модель професійного розвитку педагогічних і управлінських кадрів – освітній кластер, закцентувала увагу на важливих складових освітнього кластеру як основного засобу створення і наповнення інноваційного інформаційно-освітнього середовища.

У ході Конференції представлено проект Дорожньої карти Консорціуму. Із доповіддю виступила професор кафедри педагогіки, управління та адміністрування ННІМП ДВНЗ «УМО» НАПН України, кандидат педагогічних наук, доцент Андрощук Ірина Миколаївна, яка озвучила першочергові завдання членів Консорціуму на 2019 рік, закцентувала увагу на посиленні участі в міжнародній діяльності, передусім, у налагодженні стажування працівників закладів післядипломної освіти за кордоном, актуалізації уваги до участі в міжнародних проектах і грантових програмах.

У ході Конференції було прийнято рішення про державну реєстрацію відокремлених підрозділів Консорціуму і прийнято за основу проект Положення «Про відокремлені підрозділи ВГО «Консорціум закладів післядипломної освіти»». Із даного питання виступив Петро Степанович Олешко, ректор Волинського інституту післядипломної педагогічної освіти, який ознайомив членів Конференції зі змістом проекту вищезазначеного положення і процедурою подання заяви. 

В обговоренні вищезазначених питань виступили: завідувач сектору координації діяльності регіональних навчальних закладів післядипломної педагогічної освіти ДНУ «Інститут модернізації змісту освіти» Наталія Миколаївна Гончаренко, ректор КВНЗ «Херсонська академія неперервної освіти» Анатолій Миколайович Зубко, ректор ОКЗ Рівненського ОІППО Алла Леонідівна Черній, ректор Луганського ОІППО Ірина Іванівна Цимбал, ректор Тернопільського КЗ ІППО Олександр Миколайович Петровський. Виступаючі підтримали запропоновані заходи та озвучили слушні пропозиції.

          Під час Конференції були розглянуті організаційні питання:

  1. Задоволено заяву виконавчого директора ВГО «Консорціум закладів післядипломної освіти» Олександра Михайловича Жебровського про звільнення його від виконання обов’язків виконавчого директора.Президент Консорціуму від імені учасників Конференції та членів Консорціуму подякував О. М. Жебровському за проведену роботу і запропонував затвердити виконавчим директором І. М. Андрощук. Пропозиція була схвалена одноголосно.
  2. Задоволено заяву виконавчого директора УВУПО Олени Миколаївни Отич про звільнення її від виконання обов’язків виконавчого директора.

Президент Консорціуму від імені учасників Конференції та членів УВУПО подякував Олені Миколаївні Отич за проведену роботу і запропонував затвердити виконавчим директором УВУПО Т. М. Сорочан. Пропозиція була схвалена одноголосно.

Підводячи підсумки Конференції Президент Консорціуму академік Віктор Васильович Олійник підкреслив важливість консолідації спільних зусиль усіх регіональних осередків навколо формування інноваційного відкритого простору з метою забезпечення якісних освітніх послуг широким категоріям дорослого населення України, плідної співпраці з Міністерством освіти і науки України, Національно академії педагогічних наук України з метою виконання завдань, що стоять перед освітянами з підготовки педагогічних і керівних кадрів із реалізації ключової реформи Міністерства освіти і науки України «Нова українська школа».