Спільне засідання  Науково-методичної ради Університету менеджменту освіти та  Ради ректорів (директорів) Українського відкритого університету післядипломної освіти на базі Хмельницького обласного інституту післядипломної педагогічної освіти

Спільне засідання Науково-методичної ради Університету менеджменту освіти та Ради ректорів (директорів) Українського відкритого університету післядипломної освіти на базі Хмельницького обласного інституту післядипломної педагогічної освіти

14 – 15 червня 2018 року у Хмельницькому обласному інституті післядипломної педагогічної освіти відбулося спільне засідання Науково-методичної ради ДВНЗ «Університет менеджменту освіти» НАПН України та Ради ректорів (директорів) Українського відкритого університету післядипломної освіти Всеукраїнської громадської організації «Консорціум закладів післядипломної освіти» за темою «Методичний супровід освітнього процесу у закладах дошкільної, загальної середньої та позашкільної освіти в умовах становлення об’єднаних територіальних громад Хмельницької області».

Зі вступним словом до присутніх звернувся Кириченко Микола Олексійович – ректор ДВНЗ «Університет менеджменту освіти» НАПН України, член-кореспондент Академії наук вищої освіти України, доктор філософії. Він зазначив: «Процес добровільного об’єднання територіальних громад в Україні надає реальну можливість новим адміністративним одиницям забезпечувати належне утримання об'єктів інфраструктури, функціонування закладів та установ комунальної власності. А це, в свою чергу, стимулює заклади дошкільної, загальної середньої та позашкільної освіти надавати якісні освітні послуги. Реалізуючи освітню політику держави щодо розвитку закладів освіти та розробки сучасних моделей професійного удосконалення педагогічних кадрів, Український відкритий університет післядипломної освіти, як координаційний центр діяльності регіональних інститутів післядипломної освіти – членів Консорціуму, має сприяти посиленню їх ролі у здійсненні ефективного методичного супроводу освітнього процесу та роботи педагогічних працівників. Досвід роботи Хмельницького обласного інституту післядипломної педагогічної освіти має стати надбанням масової практики, стимулом для розроблення і впровадження інноваційних підходів до підвищення кваліфікації, перепідготовки, спеціалізації та стажування керівних, науково-педагогічних і педагогічних працівників».

Відкриваючи засідання, Олійник Віктор Васильович, голова Ради ректорів (директорів) Українського відкритого університету післядипломної освіти (далі – УВУПО), доктор педагогічних наук, професор, дійсний член НАПН України, акцентував увагу присутніх на важливості та актуальності питання щодо створення єдиного освітнього середовища Українського відкритого університету післядипломної освіти Всеукраїнської громадської організації «Консорціум закладів післядипломної освіти» для удосконалення науково-організаційної та науково-методичної діяльності у взаємодії зі структурними підрозділами та Науково-методичною радою ДВНЗ «Університет менеджменту освіти» НАПН України.

Отич Олена Миколаївна, виконавчий директор УВУПО, доктор педагогічних наук, професор, проректор з науково-методичної роботи та міжнародних зв’язків ДВНЗ «Університет менеджменту освіти» НАПН України, проінформувала учасників заходу про основні напрями діяльності УВУПО, результати якої розміщено на сайті ДВНЗ «Університет менеджменту освіти» НАПН України (у розділі «Український відкритий університет післядипломної освіти»). Олена Миколаївна наголосила на унікальній можливості Українського відкритого університету післядипломної освіти впливати на освітні процеси в Україні. Для реалізації наукової діяльності створені наукові лабораторії на громадських засадах, тимчасові творчі колективи, робочі групи та центри, які вирішують актуальні проблеми та завдання. Вона запропонувала розглянути та затвердити перелік зазначених лабораторій, колективів, груп і центрів.

Відповідно до порядку денного учасники заходу розглянули питання про відкриття теми науково-дослідної роботи лабораторії проблем педагогіки і психології післядипломної освіти: «Психологічні засади проектування технології професійного відбору директорів для Нової української школи». З інформацію виступила Отич Олена Миколаївна, виконавчий директор УВУПО, яка акцентувала увагу присутніх на особливостях наукової та науково-дослідної діяльності Українського відкритого університету післядипломної освіти.

Ректор Хмельницького обласного інституту післядипломної педагогічної освіти, доктор педагогічних наук, професор Берека Віктор Євгенович висвітлив питання диверсифікації методичного супроводу освітнього процесу у закладах дошкільної, загальної середньої та позашкільної освіти в умовах становлення об’єднаних територіальних громад.

У дискусії взяли участь: Андрощук Ірина Миколаївна – професор кафедри педагогіки, управління та адміністрування ННІМП ДВНЗ «Університет менеджменту освіти» НАПН України, Гончаренко Наталія Миколаївна – завідувач сектором координації діяльності регіональних навчальних закладів післядипломної педагогічної освіти ДНУ «Інститут модернізації змісту освіти» Міністерства освіти і науки України, кандидат психологічних наук, Цимбал Ірина Іванівна – ректор Луганського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти, кандидат педагогічних наук, доцент, Пастовенський Олександр Вікторович, проректор з науково-методичної роботи Житомирського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти, доктор педагогічних наук та інші учасники заходу.

За підсумками проведеного засідання окреслено координаційну роль закладів післядипломної педагогічної освіти в умовах становлення об’єднаних територіальних громад, ухвалено рішення про створення робочої групи у складі УВУПО з метою розроблення нормативної бази для врегулювання діяльності методичної служби і розв’язання питань методичного супроводу освітнього процесу у закладах освіти в умовах децентралізації і становлення об’єднаних територіальних громад.

Олійник Віктор Васильович, голова Ради ректорів (директорів) УВУПО, доктор педагогічних наук, професор, дійсний член НАПН України, запропонував створити спільну електронну платформу для закладів післядипломної освіти, яка увійде в єдину освітянську платформу, а також звернутися до керівників регіональних закладів післядипломної педагогічної освіти з пропозицією приєднатися до роботи зі створення єдиного мобільного освітнього простору.

Під час візиту науково-педагогічних працівників до Хмельниччини відбулась робоча зустріч з головою постійної комісії з питань освіти Хмельницької обласної ради, доктором педагогічних наук, професором Ящук Інною Петрівною та з керівниками освітніх установ і закладів області.

Директор Хмельницького центру розвитку місцевого самоврядування Яцковський Сергій Віталійович ознайомив присутніх зі станом проведення реформи місцевого самоврядування на території Хмельницької області.

Блажиєвська Валентина Миколаївна – заступник начальника управління освітньої діяльності та організаційного забезпечення Департаменту освіти і науки Хмельницької обласної державної адміністрації – висвітлила питання оптимізації закладів освіти Хмельницької області та створення ефективної мережі з відповідним кадровим забезпеченням.

У зустрічі взяв участь ректор Хмельницького університету управління та права, професор, доктор юридичних наук Омельчук Олег Миколайович.

Учасники заходу – члени Науково-методичної ради ДВНЗ «Університет менеджменту освіти» НАПН України та члени Ради ректорів (директорів) Українського відкритого університету післядипломної освіти – відвідали селище міського типу Меджибіж, де ознайомилися з практичною роботою з управління освітою у Меджибізькій, Лечитівській та Старосинявській об’єднаних територіальних громадах. Голова Меджибізької об’єднаної територіальної громади Демків Михайло Анатолійович під час ділової зустрічі проінформував присутніх про повноваження і можливості органів місцевого самоврядування, їх діяльність з покращення доступу до освітніх послуг і підвищення якості цих послуг для дітей та учнівської молоді. Практично в усіх об’єднаних громадах разом з отриманням бюджетних преференцій та управлінських повноважень вирішується складне завдання – створення ефективного управління системою освіти, сприяння творчій діяльності педагогічних колективів, професійному розвитку педагогів та удосконалення методичного забезпечення освітнього процесу.

Візит керівників ДВНЗ «Університет менеджменту освіти» НАПН України та членів Українського відкритого університету післядипломної освіти Всеукраїнської громадської організації «Консорціум закладів післядипломної освіти» на Хмельниччину сприяв вирішенню актуальних питань розвитку системи післядипломної педагогічної освіти України.

ознайомилися учасники спільного засідання Науково-методичної ради Університету менеджменту освіти та Ради ректорів (директорів) Українського відкритого університету післядипломної освіти за участю Хмельницького обласного інституту післядипломної педагогічної освіти, регіональним Виходячи з узагальненого теоретичного та практичного досвіду роботи, з яким закладам післядипломної освіти пропонуються наступні рекомендації:

  • забезпечувати науково-методичний супровід на основі соціального партнерства різних форм громадсько-державного управління освітою та активного залучення територіальних громад до діяльності відповідних методичних служб;
  • продовжувати роботу щодо формування нових методичних структур у їх сучасному розвитку, без надмірного адміністрування та втручання у внутрішні процеси й проблеми становлення;
  • сприяти розвитку варіативних моделей методичного супроводу без формальних структур, що змістить фокус методичного супроводу у його природнє місце – творчу лабораторію вчителя;
  • забезпечувати підвищення кваліфікації методистів, здатних виконувати багатофункціональні завдання: розробляти індивідуальні освітні програми, управляти персоналом, модерувати семінари, конференції, диспути, бути експериментаторами, віртуальними методистами, координувати та нести відповідальність за якісне виконання певних завдань.  

Спільні зусилля науково-педагогічних колективів закладів післядипломної освіти сприятимуть європейському розвитку освіти України, а подальша співпраця буде взаємно необхідною, цікавою і корисною для українського народу.

Презентації спільного  засідання Науково-методичної ради ДВНЗ «Університет менеджменту освіти» НАПН України та Ради ректорів (директорів) Українського відкритого університету післядипломної освіти

С.Яцковський „Стан проведення реформи місцевого самоврядування на території Хмельницької області”

В.Берека „Методичний супровід освітнього  процесу в умовах становлення об'єднаних територіальних громад”

О.Отич „ПЕРЕЛІК НАУКОВИХ ЛАБОРАТОРІЙ НА ГРОМАДСЬКИХ ЗАСАДАХ, ТИМЧАСОВИХ ТВОРЧИХ КОЛЕКТИВІВ, РОБОЧИХ ГРУП ТА ЦЕНТРІВ УКРАЇНСЬКОГО ВІДКРИТОГО УНІВЕРСИТЕТУ ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ ОСВІТИ ВСЕУКРАЇНСЬКОЇ ГРОМАДСЬКОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ «КОНСОРЦІУМ ЗАКЛАДІВ ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ ОСВІТИ»"

О.ПОПИК „Методичний супровід освітнього процесу в закладах освіти об’єднаних територіальних громад”

Л.Фурман „Створення науково-методичного   середовища в умовах децентралізації. Методична служба як сервісна структура”

С.Шеремета „Практика управління освітою в умовах становлення об’єднаних територіальних громад Хмельницького  району”