ВИПУСК 1(30) 2016

випуск повністю (PDF)

ЗМІСТ

Вініченко А. А., Сергієнко А. Д. Особливості виховання молоді професійно-технічних навчальних закладів в умовах суспільних трансформацій

Дульська О. В. Розвиток духовно-моральної компетентності директора загальноосвітнього навчального закладу

Ільченко А. А. Роль педагога у підготовці студентів-інтернів до санітарно-просвітницької діяльності: компетентнісний підхід

Kamil Baś. Point and line to education

Кириченко М. О., Дмитренко Г. А. Соціальна відповідальність в управлінні: аспекти визначення та формування

Киричок В. А. Компетентнісний підхід до організації самостійної роботи студентів вищих медичних (фармацевтичних) навчальних закладів

Куровска Б. Раннее обучение чтению и письму: предпосылки и возможности

Отич О. М. Стилі управління: аналіз наукових підходів до визначення сутності і видів

N. Pryhodkina. Using technology of inverted training in preparation of masters in pedagogy of higher school

Ружицький В. А. Розвиток професійних художніх умінь у майбутніх учителів образотворчого мистецтва в процесі формальної, інформальної й неформальної освіти

Сіданіч І. Л. Духовно-моральна компетентність викладача як передумова забезпечення духовно-моральної спрямованості викладання навчальних предметів у закладах освіти