ВИПУСК 4(33) 2017

Завантажити випуск повністю (PDF)

ЗМІСТ

Аниськіна С. А. Моральна свобода у праці І. Канта «Критика практичного розуму»

Вініченко А. А. Формування ціннісних орієнтацій у студентів закладів вищої освіти у сучасному соціокультурному просторі

Голубєва Р. Ю. Особливості упровадження інформаційно-комунікаційних технологій в освітній процес сучасної професійної школи

Дем’янчук Ю. В. Міжнародні практики запобігання та протидії корупції у системі початкової освіти

Дєніжна С. О., Сова М. О. Педагогічні умови використання дидактичного потенціалу Smart-технологій у початковій школі

Дука О. А. Особливості розвитку професійної компетентності персоналу органу пробації

Ілляхова М. В. Значення креативних практик в андрагогіці

Коновалова Л. В., Махиня Т. А. Теоретичні основи та особливості підготовки майбутніх керівників закладів загальної середньої освіти у Великій Британії

Лавринець А. П. Формування вокальних шкіл естрадного співу в історичному дискурсі української музичної педагогіки

Олійник В. В. Неперервне оновлення знань науково-педагогічних кадрів – нагальна проблема національної вищої школи України

Ситар І. В. Структурні складові методології управління школою

Сова М. О. Пропедевтика розвитку інноваційної діяльності учнів початкової школи засобами освітньої робототехніки

В. М. Федорець. Феноменологічний вимір методології розвитку здоров’язбережувальної компетентності вчителя фізичної культури в умовах неперервної освіти